New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ookalyamupombo ya pimbila mOshana

Ookalyamupombo ya pimbila mOshana

2021-09-16  Victoria Kaapanda

Ookalyamupombo ya pimbila mOshana
Top of a Page

Opolisi moshitopolwa shaShana oyi li molukongo lwaafuthi yatatu ya kondokele omulumentu gwomimvo dhopokati megumbo  noku mu yuga N$42 000.

Sha ikolelela komupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo, oshiningwanima shoka osha holoka potundi 11h00 yongula molukanda Okandjengedi mOshakati.

Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a nana iimaliwa mbyoka ongula ndjoka meni lyombaanga onene yoStandard mOshakati.

“Aafuthi mboka okwa li ya landula omulumentu ngoka sigo omegumbo lye, moka ya li ye mu kuthile oombele noku mu tsa metundji pethimbo taya pula iimaliwa,” ta hokololoa ngaaka.

Aiyambo ta ti, iimaliwa okwa li yi li mondjato lyombulukweya ndjoka a li a zala.

Sigo oompaka kape na nando ogumwe a mangwa po, onkene opolisi otayi kumagidha kehe ngoka e na uuyelele kombinga yoshiningwanima shika a lopotele opolisi yi li  popepi naye.

Moshiningwanima inaashi faathana omukiiintu gwomimvo 34 okwa li a yugwa iinima yongushu  N$19 960 mwa kwatelwa iimaliwa kaafuthi.

“Omukiintu ngoka okwa li a londekwa kokatakisi okuza  pomahooli gaNgwediva, po20h00 yuusiku. Okwa li a hingwa sigo okokapate koholondo kaMagongati, hoka a li a pulwa agandje ongodhi, owili oshowo iimaliwa ayihe a li e na,” Aiyambo ta ti ngaaka.

Ta ti, omukiintu ngoka okwa li a ulikwa ombele pothingo komulumentu ngoka a li a kuutumba naye konima, ta ti, na ulike oshimaliwa shoka shi li kombaanga ye.

“Okwa li a lombwelwa a tume oshimaliwa N$900 kongodhi ye mwene. Omukiintu ngoka okwa hokolola kutya aafuthi mboka ine ya ndhindhilika kiipala oshoka okwa li kwa luudha,” ta popi ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, okwa li a thigwa mOshana moka, hoka a li a zi ta ende sigo a ka mona ekwatho kopate. 

Ta ti, ina monithwa oshiponga.

Aiyambo ota tsikile okukumagidha oshigwana kaashi nane we iimaliwa koomuma, ihe nashi longithe uukalata wopashinanena okufuta , nenge shi fute okupita koongodhi.

“Aafuthi oya ninga oyendji, nosha ninga oshidhigu oku ya kondolola mpoka ye li, onkene oshigwana osha pumbwa okulongitha oompito dhi li po, nkene shi na okulongitha oshimaliwa,” ta kumagidha ngaaka.

Ta ti, otaya lopotelwa iipotha yokuyugwa yu uka pombanda noonkondo moshitopolwa shaShana.

“Kotokeni uuna tamu lefa oohauto, kwashilipalekeni tango kutya ohauto ndjoka otakisi, omanga inoo londa, oshoka aafuuthi oyi ininga ya fa aahingi yootakisi,” Aiyambo ta kumagihdha ngaaka.  


2021-09-16  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page