New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home /  Opolisi molukongo lwohanona yoomwendhi ndatu ya yakwa po 

 Opolisi molukongo lwohanona yoomwendhi ndatu ya yakwa po 

2022-05-24  Victoria Kaapanda

 Opolisi molukongo lwohanona yoomwendhi ndatu ya yakwa po 

Opolisi yaNamibia oyi li molukongo lwomukiintu nomulumentu mboka ya li ya kwata po ohanona yoomwedhi ndatu ombambyona Etine lya zi ko. 

Sha ikwatel e la komukuluntu gomauyelele mopolisi moshilongo Kauna Shikwambi, oshiningwanima shoka okwa li sha holoka moTsumeb moshitopolwa shaShikoto, pehala tali ithanwa United National Park. 

“Otaku hokololwa kutya ohanona ndjoka oya li ya yiwa nayo komulumentu nomukiintu kaaye shiwike konima ya li ya ithana yina yohanona koTsumeb, opo ye mu pe iilonga,” ta hokolola ngaaka. 

Ta ti, omukiintu ngoka gwomimvo 18, okwa li a dhengelwa ongodhi komukiintu ngoka, ta ti na londe ombetsa a ye koTsumeb, oshoka oya hala oku mu pa iilonga yomomagumbo. 

“Omukiintu ngoka a yambukile momukunda Onheleiwa, moshitopolwa shaHangwena okwa li anuwa ya tsakanene naantu mboka yaali pomahooli goPuma moTsumeb,” ta hokololo ngaaka. 

Ta popi kutya naku mu ithana gwomukiintu ngoka anuwa okwa li a lombwele yina yohanona kutya endhina lye oyeTrespo. 

Ta ti, oya li ya zi po pomahooli e taya yi kehala hoka United Nation Park, hoka anuwa Trespo a li a gandja oshimaliwa N$400 opo anuwa a ka lande iikulya ye. 

“Omukiintu ngoka anuwa okwa li a thigi po omona omanga kwa li ta ka landa iikulya, nokwa li a thindikilwa komulumentu ngoka a li naTrespo,” ta ti ngaaka. 

Shikwambi ta ti, omanga kwa li taya ende yu uka ngeno koositola , omulumentu ngoka anuwa okwa li a kana po, ihe kakwa li a mona kutya okwa yi peni. 

“Omukiintu ngoka anuwa okwa li a kwata mbala otaxi, a shune hoka a li a thigi omona nomukiintu ngoka. Sho kwa li a thiki po kakwa li e ya adha po,” ta hokolola. 

Omukiintu ngoka anuwa okwa li a ningi onkambadhala yokukonga ehala alihe, ihe aantu mboka kakwa li ye wetike. 

Okwa li anuwa a tameke okukonga nokulila, sho oshigwana sha li sha tondoka nokupulakena, nopolisi okwa li ya dhengelwa meendelelo. 

Opolisi inayi yelitha kutya aantu mboka okwa li ya yi mekwatathano sha landula shike. 

Opolisi natango otayi indile kehe ngoka e na uuyelele mpoka pe na omulumentu nomukiintu ngoka ya lopotele opolisi yi li popepi nayo. 

vkaapanda@nepc.com.na 


2022-05-24  Victoria Kaapanda

Share on social media