New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Opolisi molukongo lwoonakudhipaga omuntu koAvis

Opolisi molukongo lwoonakudhipaga omuntu koAvis

2020-07-16  Loide Jason

Opolisi molukongo lwoonakudhipaga omuntu koAvis
Top of a Page

Opolisi yaNamibia otayi kongo aalumentu yaali kaaye shiwike konima sho ya li ya dhipaga omuntu noku ehameka yaali monkambadhala yawo yokuyuga oshihakanwa shawo omaliko. Oshiningwanima shika osha holoka momudhingoloko gwondama yaAvis moshilandopangelo kongulohi yEtiyali.

Omukuluntu gwoshikondo shokugandja uuyelele moshigwana mOpolisi yaNamibia Deputy Commissioner Kauna Shikwambi okwa li a koleke oshiponokela shoka, ta ti oonakuninga omuyonena mboka ya li yaali oya li ya ponokele Danielle Ferrari nekatana nombele iikando yontumba, shoka sha li she mu fala meso pehala opo tuu mpoka.
Shikwambi ta ti kutya aafekelwa mbaka yaali oya li ya fadhuka po nongodhi yopeke notaya kongwa shi na sha nomunyeka kwa homatiwa osho wo edhipago, noshipotha osha patululwa.

“Danielle Ferrari (52), omulumentu Omunambia, okwa li a ponokelwa nekatana nombele kaalumentu yaali kaye shiwike. Oya tsu nakusa iikando yontumba noku mu teta momupolo nekatana, shoka sha eta eso lye,” Shikwambi ta ti ngaaka.
Ta ti aafekelwa mbaka oya li ye mu kutha ongodhi yopeke, manga inaaya ka ponokela ishewe aantu yalwe yaali, mboka ya li oontaliyiho noya li ya kambadhala okukwathela nakusa.
“Oya li ya falwa koshipangelo noye li hwepo. Aapambele yanakusa oya tseyithilwa. Aafekelwa, mboka ya li kolupadhi, oya li ya yi ontuku na inaya mangwa sigo oompaka. Omakonaakono gopolisi oge li metifa,” Shikwambi ta hulitha ngaaka.


2020-07-16  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page