New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolisi ya kumagidha oshigwana kaashi lande iinima momapandaanda

Opolisi ya kumagidha oshigwana kaashi lande iinima momapandaanda

2021-01-12  Victoria Kaapanda

Opolisi ya kumagidha oshigwana kaashi lande iinima momapandaanda

Opolisi moshitopolwa shaShana oya kumagidha oshigwana shi ikaleke kokule nokulanda iinima ya yakwa. “Kehe ngoka taka adhika noshinima sha yakwa nenge kaashi na oombapila otaka mangwa po kopolisi.
Omugaindji gwomawuyelele  moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa  popi ngaaka konima ya li ya lopotelwa ositola yedhina Kondjeni Youth Enterprise mOngwediva ya li ya ponokelwa koombudhi.

Aiyambo okwa ti, aafuthi oya yi ontuku niimaliwa  N$3025.65 oshowo ikwakompiyuta yongushu N$139 600.
Ta ti, moka omwa kwatelwa ookompiyuta dhopeke dhi li 14, ongodhi yo peke , owili yokoshikesho oshowo yimwe iinayi tumbulwa.
Sigo onena kapena omufekelwa moshinima muka.

Otaku hokololwa kutya omweelo gwe tungo ndoka okwa li gwa adhika gwa patuluka, ihe ina gu teywa.
Otaku fekelwa kutya aafuthi mboka oye na okukala ya pitile komwelo gwongalashe ndjoka ya li ya adhika ya eguluka kashona.
Opolisi otayi indile moshigwana shilopotele opolisi yo popepi, ngele oya mono nenge ya tsakaneke aantu taya landitha iinima ya zi nokutumbulwa momapaandanda.

Moshingwanima inaashifathana, opolisi moshitopolwa shaShana oyi li molukongo lwaafuthi ya yaka nokudhipaga oongombe dhi li ntano etadhi yi nonyama.

Aiyambo ta ti, oshiningwanima shoka osha holoka Olyomakaya ga ziko.
Otaku hokololwa kutya aafuthi mboka okwa li ya shingi oongombe oku za puulithilo wiimuna kohambo tayi ithanwa Shitundu, sigo omoshigunda shoka ihaashi longithwa moka yedhi dhipagele. 
Moshigunda moka okwa li mwa adhike ashike iipa yoongombe omanga onyama ya yiwa nayo.


2021-01-12  Victoria Kaapanda

Share on social media