New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshigwana  sha kumagidhwa kaashi hinge kaashi na omikanda

Oshigwana  sha kumagidhwa kaashi hinge kaashi na omikanda

2022-07-19  Victoria Kaapanda

Oshigwana  sha kumagidhwa kaashi hinge kaashi na omikanda

Opolisi moshitopolwa shaShikoto oya kumagidha oshigwana shi tule po okuhinga kaashi na omikanda dhoku hinga.

Omupopiliko go polisi moshitopolwa shaShikoto Ellen Nehale okwa ti, okuhinga kuuna omukanda okwa nika oshiponga no haku tula aantu muupyakandhi oshowo moshiponga.

“Hulithii po okuhunga kopate, kaamuna omikanda ndhoku hinga. Oshinima shoka oshanika oshiponga, unene ngele pwa holoka oshiponga,” ta kumagidha ngaaka.

Ta ti, ngele kuna omukanda otashi ti, ino hinga. Omukanda ogo hagu pitha omuntu epitikilo lyokuhinga.

Nehale okwa li a kumagidha oshigwana konima iiponga yiihauto yi li ine, ya holoka moshitopolwa shaShikoto, naantu yatatu okwa li ya kanithile mo oomwenyo.

“Omukiintu gomimvo 20 okwa li a mangwa po kopolisi, sho kwa li alyata okanona komimvo heyali, nokusa ethimbo olyo tuu ndyoka,” ta hokolola.

Ta ti, oshiningwanima shoka osha holoka mOlyomakaya moshanga sho mutenya, momundhingoloko Onethindi, mondjila yi li pokati kOndangwa nOmuthiya.

Otaku hokololwa kutya omukiintu ngoka okwa li ta hingi ta zi kOndangwa uuka kOnathinge, nokanona hoka okwa li kalyatwa ethimbo kwa li taka taaguluka, opate.

Opolisi oya kumagidha, aahingi kaaya hingilile, yo kaayahinge ye li kohi yo maluvu nenge ya vulwa. 

Tayi ti, okuhingilila ita ku ti, okuthika. 

“Nonando oto hingi kashona owuna okuthika ashike, omolwa egameno lyoomwenyo mwa humbata mohauto oshoyo dha yakweni ye li wo moondjila,” tayi kumagidha ngaaka.

Ya gwedhapo kutya, ngele oshigwana osha landula oompango adhihe dha tulwa po, nena kapena nando uuwinayi wa sha tau holoka. 

Iiwike iyali ya piti, aantu yathika kuyane oya kanitha oomwenyo dhawo moshitopolwa shaShikoto, ihe iiponga oyindji oya holoka ko kwaalandula omadhidhiliko gwoomondjila omanga yamwe taya hingi omanga yeli kohi yiikolitha.

Opolisi yaNamibia okupitila miikundaneki ya yooloka oya kumagidha wo aahingi yi hauto, ya hinge nuukeka oshowo okugwanitha po oompango dhomoopate.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-07-19  Victoria Kaapanda

Share on social media