New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshilanda, oshikombo niinwenyo ilwe ya ekelwa pegumbo limwe mOngwediva

Oshilanda, oshikombo niinwenyo ilwe ya ekelwa pegumbo limwe mOngwediva

2020-05-27  Victoria Kaapanda

Oshilanda, oshikombo niinwenyo ilwe ya ekelwa pegumbo limwe mOngwediva

ONGWEIDVA - Aanegumbo yamwe momukunda Onamutai moshitopolwa shaNgwediva oya lala ondangala Olyomakaya ga ziko sho aantu kaaye shiwike ya tula iinamwenyo niilanda yomoshiya polwaanda lwawo.

Iinamwenyo mbyoka ya kwatela mo oshikombo, oonguti dhokuushimba dhi li mbali noondjuhwa mbali dhi na uuyuhwena anuwa oyali ya tentekwa ponto yegumbo lyawo potundi 10h00 yuusiku, taku fekelwa kohauto ndjoka ya thikama ponto yegumbo lyawo okathimbo nokuya.
Kapatashu gwomukunda Onamutai Samuel Hambuda okwa koleke oshiningwanima shika sha ningilwa pegumbo lyi li popepi nokapate kedhina Onamutai-Ongha. “Poshiningwanima shoka opo nda li, iinima ayihe mbyoka ya zi nokutumbulwa onde yi mona, ashike oshikombo inashi dhipagwa, opo shi fikilwe pamwe noondjuhwa, noonguti oshowo oshilanda, oshoka sho osha adhika sha za po piikwawo.
Hambuda okwa ti, ina lopotelwa nale oshinima sha fa shoka momukunda gwawo, ye ineshi uvu nale.

Ta ti, etokolo lyokufika po iinima mbyoka okwa li ye li etwapo opo ya keelele iinima kaayi ende ya uka moshigwana, nuutile kutya otayi vulu yi ka ete omawupyakadhi galwe, shi vulithe yi fikwe po.

“Opolisi sho ya li ya popi kutya ihayi vulu okugwana piinima ya fa mpoka onkene kayi na nkene yi na okuninga po, aantu ayehe oya li ya tokola yi fikwe oshoka Aawambo aniwa ohaya ti omulilo kagu kwatwa kosha,” Hambuda ta ti. Pinehas ‘Go-man’ Hosea ngoka oye mwene gwegumbo ndyoka okwa hokolele Kundana ta ti, aanegumbo ye, okwa li ye mu tsakaneke nehokololo sho ta thiki megumbo uusiku woshiningwanima. Ta ti oya li ye na uumbanda wohauto ya li ya thikama polwaanda lwawo, ndjoka ya kala po okathimbo, noka ye shi kutya oya li tayi ningi po shike.

“Onda kutha olamba nd ika minikile omatayiyela gohauto ndjoka. Sho nda ka tala mehwa limwe ndyoka lya egamena ondhalate yetu, onda mono oshikombo, oondjuhwa mbali nuuyuhwena uuyali, iilanda yomoshiya oshowo oonguti dhokuushimba dhi li mbali. Pethimbo mpoka sigo ethimbo lyongula, iinamwenyo mbyoka oya kala owala ya utumana itayi inyenge,”Hosea ta popi ngaaka. Ta ti okwa li e shi lopota tango kopolisi ihe, kakwa li ya thika. Ta ti oshinima   oshikumithi noonkondo, nokwa li ye na uumbanda wokukwata iinamwenyo mbyoka inaya lopotela opolisi.
Hosea okwa ti, ongula yOsoondaha sho ya penduka natango iinima mbyoka, opo ya li ashike okwa li ya adha okayuhwena kamwe ka sa. Konima yethimbo oshikombo osha tameke okweenda, e tashi zi po, tashi taa guluka opate omanga ya tala ko, ihe ina ye shi landula. “Okwa li twa ithana mwene gwomukunda, Kansela gwoshitopolwa shaNgwediva Anderas Uutoni oshowo opolisi, mboka kwa li ye tu pe uuthemba opo tu yi fike po,”Hosea ta ti ngaaka.

Okwa popi ta ti oshiningwaninma shoka osha tilitha aanegumbo ye, mboka sigo onena ye  na uumbanda oshoka kaye shi  elalakano lyasho.
Caption: Naomi Shindodola, omukulukadhi gwaPinehas Hosea mboka ya adha iinamwenyo noshilanda paandjawo yimwe yomwaambyoka ya adhika paandja Hosea


2020-05-27  Victoria Kaapanda

Tags: Oshana
Share on social media