New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshipahu sha ponokele //Kharas

Oshipahu sha ponokele //Kharas

2022-01-10  Victoria Kaapanda

Oshipahu sha ponokele //Kharas
Top of a Page

Uuministeli wuunamapya otau ungaunga noshipahu shoka sha  ponokele moKarasburg moshitopolwa sha//Kharas.

Omumvo gwa yi oshipahu okwa li sha ponokele aanafaalama, sho shotango sha li sha lopotwa momwedhi Septemba.

Omupopiliko nomugandji gwomauyelele muuministeli wuunamapya Jona Musheko okwa ti, omvula ombwaanawa ndjoka ya loko kiitopolwa hoka oyo ya tendulitha omayi goshipahu.

“Nonando oonkambandhala kwa li dha ningwa oku ga dhipaga thiluthilu, mboka uushonashona kakwa li wa si thilu,” ta ti ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, oshipahu okwa li sha tameke okukondololwa momasiku gatatu gaNovomba omvo gwa yi, momundhingoloko ngoka gwaKarsburg.

“Omahala agehe ngoka kwali ga poneklewa koshipahu okwali ga tsininwa. Mwa kwatelwa oofalama ndhili ndhohekta  800 000, oshowo omahala galwe gohekta dhivule 400 000,” ta fatulula ngaaka.

Etitatu lyaziko omindhingoloko ngaashi Nakop oshowo Swartkop odhali dha tsininwa. 

Musheko okwa gwedha po ta ti, omvula ndyoka yaloko koshitopolwa hoka oya ndhindhilikwa yaloko oomilimita 50.

“Omindhingoloko ndhimwe moshitopolwa moka konima yomvula, odha kala tadhi mono oshipahu oshindjimbi, okutameka mokati kaDesemba omvo gwayi, shoka tashi  tengenekwa sha tuka okuza koSouth Afrika,” ta ti ngaaka.

Ta gwdha po ta ti, aambelewa mboka taya tsinine natango oyeli metifa.

“Otandi indile moshigwana uuna taya tidha oshipahu, opo yaa tidhe ngoka ge li koomwiidhi. Ngoka naga lopotwe opo ga tsininwe omanga ga gongala,” ta ti ngaaka. 

Ta ti, oshipahu kasha na oonkondo dhokutuka mombanda, ohashi kwathelwa okutuka kombepo onkene nasho ohashi tuka sha taalela ombepo hoka ya taalela.

Ta ti, nonando tashi tsininwa, oshipahu shoka otashi valathana, nonando inashi tameka natango okuninga oongundu.

“Ooshipahu shimwe osha monika shili koondundu dhaKaras,” ta ti ngaaka.

Musheko okwati, oyena elongelo kuumwe ewaanawa naafalama nota indile yakale taya kondolola nawa oofalama ndhawo, yo ya lopete mbala kehe mpoka tashi ka nambela.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-01-10  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page