New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshipale sha yangata po komulilo thilu 

Oshipale sha yangata po komulilo thilu 

2020-05-08  Victoria Kaapanda

Oshipale sha yangata po komulilo thilu 

ONGWEDIVA-Omulilo ogwa thigi egumbo lyaFarres Ambata pomutenya, sho iilya ayihe mbyoka ya li ya longo mepya nuumvo ya pi po thiluthilu, momukunda Iihongo moshitopolwa shaNayena mOndonga.
Omulilo ngoka ogwa li gwa ziilile puushinda, gwa kunkula kooha dhondhalate sigo gwa thiki moshihawawa moka iilya ya li ya tentekwa.
“Omulilo inagu etwa kaanona ngaashi tashi popiwa komalungula, ihe omulilo okwa li gwa temwa kaanegumbo sho kwa li taya fike iiyagaya konima sho ya mana oku opaleke egumbo lyawo,  Etiyali potundi 12h00 yomutenya,” Selma Joseph ngoka oye omukuluntu gwomegumbo ndyoka lya pya iilya ta ti ngaaka.

Ta hokolola ta ti, opwa li pwa piti ethimbo eshona omulilo ngoka gwa dhima, ihe ogwa ka tutuma sho pwa gwedhwa iiyagaya kombanda kugumwe gomegumbo moka.

Ta ti aashinda mboka okwa li ya tameke okudhima omulilo sho ya mono tagu yake guuka kooha dhondhalate gwa lamba omwidhi.
Joseph ta ti oya li ya tondoka opamwe naanegumbo lye, ya ka dhime omulilo oshoka okwa li gwa tema gwa uka popepi nopaala yolusheno.
“Okwa li ku na ombepo onene noonkondo, ndjoka kwa li tayi taandelitha meendelelo, onkene kakwa li tatu vulu oku gu pondola. Manga twa ipyakadhila okudhima kombinga yopaala yolusheno, nani omulilo ogwa yaka nale komutala gwiilya, sho twa ka thika pugo iilya ayihe oya kwata nale omulilo, e tayi pipo thiluthilu,” Joseph ta ti ngaaka.

Joseph okwa ti oku uvite nayi noonkondo. Oshoka okwa li ya longa iilya nuumvo. Ta ti, okwa li ye na omukumo kutya otaya ka mona iilya ya gwana nuumvo oshoka omuvo gwa yi kakwa li ku na omuloka omwaanawa onkene inaya likola sha.
Ta gwedha po ta ti ayihe oye yi gandja miikaha yaKalunga. Kaye na nando onkone naashinda shawo, oye shi taamba ko noye uvite ko lela kutya oshiponga ihashi ningilwa owina.

Kansela gwoshikandjohoglolo Onayena Iyambo Natangwe Indongo okwa ti, konima sho ya li ya uvu onkundana ndjoka, oya li kutha onkambadhala opo ya yambidhidhidhe egumbo ndyoka nuusila, uushako wu li uhetatu oshowo oondoha dhoohi dhi li 32.
“Onkundana ndjoka ombwiinayi noonkondo. Okulonga iilya ohaku pula oonkondo niimaliwa oyindji, ihe yo inaya likola mo sha. Otwa li twa kwathele manga naashoka, omanga tatu pulakene naashoka tashi vulu okuningwa po opo egumbo ndyoka lyi yambidhidhe naashoka tashi ka tokolwa po, “ Indongo ta ti ngaaka.

Indongo okwa li wo a indile moshigwana kehe ngoka ta vulu okukwathela naashoka ta vulu e shi ninge nesimaneko. Naangoka e na ehalo ota vulu okuthika pombelelwa yakansela gwaNayena.
Kansela okwa li wo a kumagidha aakwashigwana ya iyuthe komalombwelo ga tulwa po opo ya vule okwiikelela komukithi gwoCoid-19.
“Kehe gumwe na kale e na okamaska ke ye mwene.  Naangoka itaa vulu oku ka landa, na kuthe okalapi kehe hoka ta vulu oku ipikila uuna tayi mokati kaantu, shampa ashike te ka yogo kehe esiku,” Indongo osho a kumagidha ngaaka.
 


2020-05-08  Victoria Kaapanda

Tags: Oshikoto
Share on social media