New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Otaku konaakona iikoya yoku landitha Aanamibia kondje yiilongo

Otaku konaakona iikoya yoku landitha Aanamibia kondje yiilongo

2022-04-25  Victoria Kaapanda

Otaku konaakona iikoya yoku landitha Aanamibia kondje yiilongo
Top of a Page

Opolisi yaNamibia otayi kumagidha aanyasha ya kale ya kotoka, konima kwa li kwa dhidhilikwa oyendji taya hekelwa iilonga kiilongo yokondje, ashike otaya falwa kuushilo gwopokati hoka anuwa taya ka landithwa muupika nomiihulo.

Otaku fekelwa aanyasha Aanamibia ye li pokati komimvo 27-40 ye li 26 ya falwa kOman momukalo gokukengelelwa noku kwatwa ombambyona.

Opolisi oya lopota kutya, oya li ya ningi omakonakono omwedhi gwayi noku ninga omapekapeko moshinigwanima shika, naantu yamwe okwa li ya ningilwa omapulapulo mwa kwatelwa mboka ya li  angala ya ninge iihakanwa , ihe o ya li ya mono ompito yoku matuka po.

Sha ikolela komushangwa gwa pititha kopolisi, aanyasha aaNamibia yamwe okwa li ya ningi omupya, sho yalandula omalombwelo gaakwati mbambyona  mboka ihe sigo onena kayeshiwike mpoka yeli.

“Nonando aaNamibia ye li 26 oya li ya dhidhilikwa, omadhina ashike gaantu 17 gali ga lopotwa kopolisi yaNamibia,” tayi ti ngaaka. 

Aanyasha mboka anuwa okwa li ya yi, konima ya li ya uvanekelwa iilonga okupitila momukwateli komeho gumwe moNamibia.

“Olweendo ndoka ohalu koho oshimaliwa N$40 000 shoka hashi futwa komukwateli komeho no heshi shuninwa ngeno ngele aantu mboka ya tameke iilonga” opolisi ya shanga ngaaka. 

Omolwa onkalo itaayi tsukumwe nashoka ya li ya uvankelwa omanga yeli moNamibia, okwa li sha eta omanyenyeto pokati komugandji gwiilonga oshowo aanilonga, shoka natango sha tula oonkalamwenyo  dhawo muupyakandhi nokulongithwa iilonga inaayi uka.

Moonkundathana naNew Era kakutu komatamga gopolisi moshilongo Sabastian Ndeitunga okwa ti, omakonakono moshiningwanima shika oge li metifa, ihe natango ota indile oshigwana shi lopote iinangwanima yoludhi ndoka.

“Ita tu pitika nando aakiintu yetu taya hekelwa moongeshefa dhokulanditha omalutu gawo okupitila moongangala dhoka tadhi futwa iimaliwa oyindji,” ta nyenyeta ngaka.

Ta ti, okwalopotelwa kutya oongangala ndhoka ohadhi pitile natango moongamba dhaNamibia naAngola okuyakamo aantu moshilongo.

Ipotha yi li 77 oya lopotwa moNamibia alihe yaaNamibia ya kwatwa po ombambyona okuza muApilili 2010 sigo 2022.

Iipotha yi li 28 oyi li metifa, iipotha yi li 26 oya pwa, yi li 17 oyi li natango miikaha yoompangu  omanga ihamano ya huulile muunyengwi.  

- vkaapanda@nepc.com.na


2022-04-25  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page