New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Otjozondjupa, Omaheke ozo ndimba zo va punde vo vinamwinyo

Otjozondjupa, Omaheke ozo ndimba zo va punde vo vinamwinyo

2022-12-09  Kuzeeko Tjitemisa

Otjozondjupa, Omaheke ozo ndimba zo va punde vo vinamwinyo

Otjiuru tjo porise Josef Shikongo marakiza kutja ourunga wo vinamwinyo mo Tjozondjupa na Maheke uri mo ku pita meke  nu tjasewa ku avehe okuu tjayera.

Erakiza indi Shikongo we ri yandjere Oritjavari mo mbongerro kuna ovaÞuta tjinene vomahi ya peke mOkarukondua Komatoororero ka Korukambe. Avihe kumwe oviposa o 750 vyourunga wo vinamwinyo vya rapotwa koporise  pokati ka Rozonÿu na SeninaøI ombura indji novingi vyavyo vyaza ko Maheke na Tjozondjupa. Otja kovivarero ovinamwinyo o 451 vya vakwa mo Tjozondjupa nu o 225 mOmaheke ngunda omaumba o 74 wo urunga wo vinanwmiyo aya rapotwa mo Khomasa. Posia Shikongo kainaindu wa raisa kutja otjivarero ihi tja henunuka ku itjo tjombura ndjazuko okuza mu Rozondu nganduu nu Tjikukutu o Khomasa tji yari no 77, Omaheke 260o Tjozondjupa o 488.

™Otjiungura tjo ku tjurura ourunga wo vinamwinyo tjinaeÞe atuhe. Matuyenene okutjita nao no haka no nyosa ovinamwinyo. Posia, matjiso okutjitwa  otja kOveta yOmanyosiro wOvinamwinyo mena ro kutja ovinamwinyo mbi hino muriro no vihako viyandja ouzeu,∫ Shikongo wa raere ovaÞuta. 

CAPTION: Tjapo mau piti mekeºOurunga wovinamwinyo. Otjiuru tjo porise matji rakiza. Imbi itjiva vyo mitundu vyo zo ngombe ndano zourunga nÿa kamburirwe no varumendu vevari mene ya Kahandja nÿu ma kuzu zavakerwe mo Vitoto. Zonÿengu azehe kumwe yo N$90,000. 

Picture: OMITUNDU


2022-12-09  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media