New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakainhu moipandeko eshi va hangika noingangamwifi

Ovakainhu moipandeko eshi va hangika noingangamwifi

2022-05-17  Festus Hamalwa

Ovakainhu moipandeko eshi va hangika noingangamwifi

Ovakainhu vavali ova kwatwa po Etitano lwopotundi 17h00 eshi va hangika noingangamwifi modoolopa Outjo moshitukulwa shaKunene. Omufekelwa umwe okakadona keedula 17 omanga umwe oku na eedula 24. Komufala wopolifi moshitukulwa shaKunene Commissioner James Nderura okwa hokolola ta ti ovakainhu ova hangika noingangamwifi yongushu yoshimaliwa N$5 200 pefimbo eshi kwa li opolifi ya tula po einda lokuninga omapekaapeko meetuwa.

Ovalumenhu vavali navo ova kwatwa po eshi va hangika noingangamwifi motuwa yavo konima eshi opolifi ya hada mo. Omufekelwa umwe omukwashiwana waAngola weedula 40 omanga umwe Omunamibia weedula 53. Opolifi oya ti ovafekelwa ova hangika yoo vali noshimaliwa N$5 250 eshi taku fekelwa kutya pamwe ove na apa ve shi vaka.

Omakonakono opolifi otaa twikile moibofa aishe yoingangamwifi. Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale tashi yandje ouyelele kopolifi kombinga yovanhu tava ka longifa oingangamwifi.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-17  Festus Hamalwa

Share on social media