New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oyendji mOshana otaya pula okutuntilwa

Oyendji mOshana otaya pula okutuntilwa

2021-07-08  Victoria Kaapanda

Oyendji mOshana otaya pula okutuntilwa

Omukuluntu gwoshikando shuuhaku moshitopolwa shaShana Johanna Haimene okwa ti, otaya tsikile okutuntila aantu ayehe taya tuntilwa oshikando shotango noshitiyali.

“Okwa li twa ningi ethimbo tatu tuntile ashike aantu mboka taya tuntilwa oshikando shotango, oshoka omiti odhi li po oonshona omanga twa tegelela odhindji dhi tumwe,” ta fatulula ngaaka.

Haimene okwa ti, okwa li ya ningi omayindilo noga pitikwa opo ya tsikile okugandja omiti kaantu ayehe ya hala okutuntiwa lwotango nolutiyali.

“Ngele omiti odha pu po, opo owala tatu hulile okutuntila mpoka, omanga omiti omikwawo tadhi thiki,” ta popi ngaaka.

Ta ti, shoka okwa li ye shi ningi omolwomwaalu ogundji gwaantu taya pula okutuntilwa oshikando oshitiyali.

“Otwa ndhindhilike kutya  okushunitha  ko aantu osha puka, aantu yamwe ohaya zi kokule, ihe sho te ya ota lombwelwa kutya, mboka taya tuntilwa oomboka taya tuntilwa lotango ashike, otashi ya shololitha oku ka galuka ishiwe,” ta popi ngaaka.

 “Omwaalu gwaantu ya hala okuwendwa ogu li gu uka pombanda kehe esiku, no tashi hokitha nokuulika kutya shigwana oshuuviteko esimano lyoku tuntilwa okukeelela oompito dhoku kwatwa komukithi ngoka,” ta ti ngaaka.

Ta ti, ota pandula ookansela yiikandjo hogololo ayihe moshitopolwa shaShana, sho ya taya kondjo okuuvitha ko
oshigwana miitopolwa yawo, opo shi tuntilwe.  

“Omiti odhi li pokupwa po, ngaashi sha li sha pitithwa koshikondo shuuministeli wuuhaku moshilongo, ihe natango otwa tegelela dhimwe tadhi ya,” Haimene ta ti ngaaka.

Haimene okwa kumagidha natango oshigwana moshitopolwa shaShana  shi tsikile okuya shi tuntilwe, opo shi mane po omiti  ndhoka dhi li po oshowo ngele omiti dha thiki.

Momushangwa hagu pitithwa kuuministeli wuuhaku kehe esiku, oshitopolwa shaShana osha lopotwa shi na aantu oyendji ya kwatwa komukithi gwoCovid-19, konima yesiku limwe lya piti.

“Iipotha otayi ende yuuka pombanda oshoka oshigwana inashi hala okugwanitha po oompango dha tulwa po, ngaashi omangundumano,” ta popi ngaaka.

Opolisi moshitopolwa shaShana otayi kumagidha aalandithi yiikolitha ya simaneke ethimbo nomasiku ga
tulwa po, okuyanda omangundumano oshowo okukonda oompango dhoka dha tulwa po.


2021-07-08  Victoria Kaapanda

Share on social media