New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shoprite a pi po thiluthilu koKatima mulilo

Shoprite a pi po thiluthilu koKatima mulilo

2021-02-26  Victoria Kaapanda

Shoprite a pi po thiluthilu koKatima mulilo

Oositola momatungilo gaKatima Mulilo Mall, ngaashi Shoprite, Pep, Clicks nositola yiikunwa odha pi po thiluthilu komulilo ongula yEtine moshitopolwa shaZambezi.

Omupevikuluntu gwopolisi moshitopolwa shaZambezi Evans Simasiku okwa ti omulilo ngoka ogwa tameke potundi 04h00 yongula, naashoka sha eta omulilo inashi shiwika natango.

Ta ti, oositola ndhoka odha li dha pi po thiluthilu, ihe inamu hupa nando osha. 

Simasiku ta ti, moshiningwanima moka inamu monena omuntu oshiponga.

Ta hokolola ta ti nonando ookadhimamulilo okwa li ya ithanwa  ethimbo lyoshiningwanima,  inaya pondola okukondolola omulilo.

Simasiku ta ti, kadhimamulilo okwa li a longitha mo omeya ngoka ga li mootenga dhohauto tango, e taga pu mo.

Ta ti, omeya mondoolopa yaKatima Mulilo oga pata  onkene ookadhimamulilo ayehe ye li yaali okwa li ya thiminikwa ya ka tale omeya komulonga, nomulilo okwa li gwa taandele koositola ndhoka dha landula ko.

Simasiku okwa ti, ondoolopa oya ningi ethimbo kaayi na omeya.

Ta popi ta ti, omeya oshinima sha simana, onkene omawupyakadhi ga tya ngaaka oga pumbwa okulongwa meendelelo, okukwathela momawupyakadhi go ludhi ndoka.

Ta ti, omulilo ngoka okwa li gwafike oowili tadhi tengenekwa puntano, oshoka ka pwa li pena omeya ga gwana, okugu dhima.

Martha Ndala omukalimo gwomoKatima Mulilo okwa ti, omulilo ngoka okwa li gwa ningi ethimbo tagu pi, ihe kakwa li ye na  nkene  okukwathela oshoka ondoolopa ka yi na omeya.

“Ngeno otwa kwathela mpoka tatu vulu omanga kadhimamulilo ta thiki, ihe katu na omeya mondoolopa,” Ndala ta ti ngaaka.

Elelo lyondoolopa na li kambadhale okukandula po uupyakadhi womeya oshoka otawu tu tula muudhigu.

Ta ti,  onkalo ndjika otayi tu thiminike tuka teke omeya komulonga hoka kwa nika oshiponga.

“komulonga okuna oongandu, uunona wetu owu li muupyakadhi okuya komulonga,” ta ti ngaaka.


2021-02-26  Victoria Kaapanda

Share on social media