New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sioka a kumagidha aatungi Aanamibia ya tunge neitulomon

Sioka a kumagidha aatungi Aanamibia ya tunge neitulomon

2020-12-09  Victoria Kaapanda

Sioka a kumagidha aatungi Aanamibia ya tunge neitulomon

“Oshikando ashi landula, hiiyindje kepatululo ngele mwa mana iilonga ayihe, etungo alihe lya pwa okulongwa,  niinima ayihe yi li meni.”
Ndhoka odho Minista gwoshikondo shuuthikepamwe, ekandundelepo lyoluhepo nonkalonawa Doreen Sioka sho kwa li a patulula osikola yopetameko tayi ithanwa Namangandu, mOmaalala Omaandaha.
“Omwa li mu na okuhiyandje iilonga ayihe ya pwa, opo ndi mone iilonga ayihe sho ya longwa, ndi vule okukwashilipaleka shoka iimaliwa ya longo shili. Mpaka natango uundjugo wumwe inawu pwa okutungwa, ondhalate inayi pwa,” Sioka a popi ngaaka.

Oomiliona 6.1 odha li dha gandjwa koshitopolwa shaShana okutunga oosikola dhopetameko, oku za kehangano lyokoEuropa okuyambidhidha elongo moNamibia.

Minista okwa ti, oomiliona 2 odha li dha gandjwa okutunga osikola yopetameko ndjika ye dhina Namangandu.
Namangandu centre, oya tungwa noongulu mbali, ombelewa , okombitha yina okapungulilo, uundjugo oshowo ongulu yiikwamashina.“Osikola yo petemako oyasimana noonkondo, naashika ashiningwa okukwalishipaleka kutya, kehe okanona okamona ompito yelongo lyopetameko, okulongekidha onakuyiwa yuunona,” Sioka a popi ngaaka. Sioka okwa li wo akumagidha aatungi, aaNamibia ya kale taya tungu oongulu dhongushu, ya ningila onakuyiwa.
Ta ti, shika oshowo hashi etitha ootendela dhi gandjwe kaaChina, ihe aaNamibia inaya hala okulonga ya itulamo. 
Aanamukunda oshowo aakuluntu yuunona ta wu sikola posikola mpoka, ka kwa li ya nyanyukilwa kethikamepo lyetungo, ta ya ti, nonando ya  etelwa elongo popepi.

Aanamibia naya lundulule iilonga ya wo, etaya longo ya itulamo, opo ya gandje ethano ewaanawa moshigwana, ya vule oku inekelwa naaluhe ya kale taya pewa ootendela dhomoshilongo shawo.
Simon Nangolo okwa ti, osikola oya tungwa  pehala hapu talama omeya, ngele ovula ya loko. Uunona otawu kala momeya, shoka natango tashi ka etitha epato lyosikola.

“Onda monamo omapuko ogendji muka, omweelo dhoka inadhi kola, uupomba womeya sohowo uutenga wo kwiikohela aanona owa tungwa pombanda unene, uunona awihe itawu adha ko. 
Simon okwa kumagidha wo natango mboka haya pewa ootendela ya kale tango taya pula uuyelele kaakalimo yopomudhingoloko omanga inaaya tameka okutunga, okukeelela ehepitho lyiimaliwa.


2020-12-09  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media