New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Taya tidhwa miilonga anuwa sho ya ningi iilyo yoTUN

Taya tidhwa miilonga anuwa sho ya ningi iilyo yoTUN

2022-08-22  Victoria Kaapanda

Taya tidhwa miilonga anuwa sho ya ningi iilyo yoTUN

Osikola yopaumwene Northcote ndyoka yi li mOshitopolwa shaShikoto, anuwa oya hala okutidha aalongi posikila mpoka sho anuwa ya li ya shaina okuninga iilyo ye hangano lyilile po aalongi “Teachers Union of Namibia’’ (TUN).

Omukuluntuwiliki gwosikola ndyoka Jerry Lwande okwa li a pulwa koshifo kundaneki shika, opo a tye ko sha komapopyo taga ningilwa osikola ye, ihe okwa yamukula kutya, ke na shoka ta vulu okuyamukula pethimbo ndika.

“Tsikikila naashoka wa ipyakindhila nasho, itandi popi niikundaneki. Ngame omukuluntuwiliki gosikola ndjika Northcote, ashike kandi na sha okupopya kombinga yaashoka to pula ndje,” ta ti ngaaka.

Hamushanga gwehagano lyoTeachers Union of Namibia (TUN) Mahongara Kavihuha okwa ti ehangano lye oshinima shoka oli shishi, oshika ope na nokuli aalongi ya tidhwa miilonga. Ta ti oya shangela ko kosikola hoka noye yi pa omasiku gaheyali opo ye ya shune miilonga na ngele hasho TUN otaka kutha oonkatu dha gwwedhwa po. 

Omulongisikola gumwe posikola mpoka ngoka okwa ti, oya lombwelwa kutya otaya ka thiga po iilonga yawo oshoka oya shaina okuninga iilyo yehangano lyoTUN.

“Osikola ndyika oya kala noku tu monitha iihuna ihe, otwa kala twa indhindhimika. Ngele tashiya poondjambi ndhokomwendhi, osha kala, iita,” ta popi ngaaka.

Ta gwedha po kutya nonando kwa li ya shayina etsokumwe uvathano ndyoka muJanuali nuumvo, okwa li ya pulwa okufututa N$80 muApilili nuumvo shoka ka kwa li sha pitikwa kosikola.

“Shoka okwa li tashi ningwa ngeno okunanwa koondjambi ndhetu, ihe osikola okwa li ya ndjiki oonyala mevi,” ta fatulula ngaaka.

Omulongi gumwe natango posikila mpoka okwanyenyeta kutya, otaya tidhwa omolwa uuthemba wawo. “Ita tu vulu we, okukutha omatokolo getu oshoka ope na mboka taye tu kondolola shaashi, oye na oonkondo dhi vule ekotampango lyoshilongo?” ta pula ngaaka.

Ta ti, aaleli yosikola otaya longo nkene ya hala no itaya ndhilandila uuthemba gwaaniilonga.

Ta gwedha po kutya oya li wo ya lopota oshiningwanima shoka kuuministeli wiilonga mOndangwa.

“Omukuluntuwiliki gosikola okwa li a dhengelwa ongondhi okuza kuuministeli wiilonga no kwa li ya yamukula kutya, ngele aalongi mboka ya galukile kosikola ota yeya tindha,” ta hokolola ngaaka.

Sha ikolelela kiikundaneki yimwe, okwa lopotwa natango omukuluntusikola posikola mpoka okawa tidhwa omwendhi gwayi.

Robin Masiku ngoka a li omukuluntu sikola anuwa okwa li a tuminwa ombaapila okupitila koWhatsApp, kutya iilonga ye oya huulu esiku ndyoka.

Anuwa ka kwa li pwa ningwa oshigongi nenge omapulapulo oshowo elombwelo lyo pambelwa, naakaleli po yosikola ka kwa li ya tseyithilwa.

Otaku hokololwa kutya omuwiliki gwosikola inaa hala aalongi ya niinge iilyo yoTUN.

Aalongi mboka anuwa inaaya shaina, itaya tidhwa, natango oya kala noku mona oondjambi dhawo.

-vkaapanda@nepc.com.na


2022-08-22  Victoria Kaapanda

Share on social media