New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Uushina wokuhwa nokokuyela wa pupaleke onkalo yuunamapya 

Uushina wokuhwa nokokuyela wa pupaleke onkalo yuunamapya 

2020-05-27  Victoria Kaapanda

Uushina wokuhwa nokokuyela wa pupaleke onkalo yuunamapya 

ONGWEDIVA - Omimvo dha piti aanafaalama unene yomahangu oya li haya mono iihuna pethimbo ndika lyokuteya, okuhwa nokuyela.
Aanafalama yomomapya okwa li haya dhenge iilya nomandangalati nenge nomihi dhokutsa, opo iilya yi huwe oshowo yi yelwe.  
Natango omathimbo ngoka ga piti, okwa li haku longithwa omambakuku okulyata iilya, ihe ngashiingeyi oshilongo sho tashi ende tashi putuka, aantu itaya longo we nuudhigu ihe otaya longitha okashina hoka taka tililwa iilya ee taka nyanyula iilya, ano takahu nongele ka mana taka tsikie okuyela. Maria Shekunyenge a za momukunda Omuthitugwalani, muukwambi okwa ti okashina hoka otaka kwathele oshigwana. Onale ya mono iihuna taya mbambala iilya sigo ya nyanyuka ihe sho taya ka lala oombunda otadhi pi tadhi ehama. “Okashina ohatu ka ithana komagumba getu, uuna twa hala iilya yetu yi huwe po yo yiyelwe po. Okawanawa oshoka ihaka mana po ethimbo.  Iilya yomitse ohayi tulwa mokashina, ihe sho tayi zi moka oyapwa nale okuyelwa. Ohayi zi mo ashike ya uka moohako nenge tayi tutilwa komashisha hoka tayi ka pungulwa,” Shekunyenge a fatulula.

Okwa gwedha po ta ti, ooyene yuushina ohaya futitha N$30 nenge N$40 moshako yimwe. Shekunyenge okwa ti kiilonga okwa za uudhigu wumwe.
Ta popi ta ti, okashina hoka otaka dhana onkandangala momikunda lela unene ethimbo ndika, otaka kwathele omagumbo ogendji ngoka kagena aantu oyendji ngaashi aakulupe mboka yelimo oyo ayeke momamgumbo oshowo mboka yena uunkundu nokayena we oonkondo dhokulonga.
Okashina hoka oke li pomaludhi, nongushu yako oya yooloka sha ikolelela kuunene wako. Oke na ongushu okuza N$20 000 okuya pombanda. Okashina hoka ohaka longo nokashina komahooli, natango ohaka longo ethimbo alihe shampa ashike ke na omahooli.


2020-05-27  Victoria Kaapanda

Tags: Oshana
Share on social media