New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vavali va lopotwa va fya omeva mOmusati

Vavali va lopotwa va fya omeva mOmusati

2023-03-20  Festus Hamalwa

Vavali va lopotwa va fya omeva mOmusati

Okaana kodula imwe oka fya eshi vati ka wila mevela lomeva, omanga omumati weedula 18 a wila momufima nokufya, pefimbo kwa li vati ta di keendingosho.

Oonakufya ava aveshe ovalumenhu ova tongololwa kutya ovo Reinhold Angala (18) wokomukunda Okafitukanangombe nokaana aka kodula imwe oko Ruben Kamati kokomukunda Uukwalumbe moshitukulwa shaMusati.

Omukulunhu koshikondo shokukunakona oimbuluma moshitukulwa shaMusati omupedu Commissioner Moses Simaho okwa hokolola kutya okaana oka li ka fiwa meumbo navakwao pefimbo ovadali va dja po. Oke lituwa ashike ka fya ka wila mevela lomeva olo kwa li la tulwa poluhaela.

Otaku hokololwa kutya omunyasha weedula 18 okwa li e li peendingosho navakwao efimbo lomutenya, fiyo efimbo lokomatango eshi a topoka navakwao a yuka keumbo. Nghee e lixulwa efiku olo, okwa ninga efiku ehe wetike.

Opolifi oya hokolola tai ti oikutu yaye oye ke lituwa yakaama kombada yomeva momufima nokonima olutu laye nalo ola kaama momufima.

Ovadali otava kumaidwa opo vaha tule vali omavela omeva poluhaela shaashi okwa didilikwa ounona vahapu va ninga oihakanwa yokuwila momavela omeva.

- fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-20  Festus Hamalwa

Share on social media