New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ya futithwa N$4 000 sho ya londeke omuntu a shindjakana pokati koohauto mbali

Ya futithwa N$4 000 sho ya londeke omuntu a shindjakana pokati koohauto mbali

2022-09-02  Victoria Kaapanda

Ya futithwa N$4 000 sho ya londeke omuntu a shindjakana pokati koohauto mbali

Opolisi yaShana oya futitha aahingi yaali sho ya li ya monika taya hingi oohauto mbali, ye na omuntu a kuutumba pokati koohauto dhawo.  Omufaalelwa kombanda yuuhauto mboka wa tseyika onga uuDankie Botswana okwa li e li omutumba koongenge dhoshipala yokahauto hoka ke li konima, omanga oompadhi dhe dha lyata kombuta yaahoka ke li komeho. 

Otaku hokololwa aalumentu mbaka ya kwatwa okavideo mondjila yopokati kOshakati nEndola, nokavideo hoka oka yi sigo okopolisi ndjoka ya yi molukongo lwawo sigo tai ya mono. 

Opolisi oya ti oya gandja egeelo lyo N$4 000 kukehe gumwe gwomuyo oshoka shoka sha ningwa kaalumentu mboka osha puka nosha nika oshiponga, inashi uthwa nando.

Omugandji gomauyelele gwopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti, oshiningwanima shoka osha li sha ningwa omasiku ashike omashona ga piti, mondjila yokuza kEndola okuya kOkatana.

Aiyambo okwa ti, okwa li ya yi molukongo sigo ye ya mono nokwa li ya futithwa kehe gumwe N$4 000.

Opolisi oya tsikile okukumagidha oshigwana shi kale tashi nothele ko opolisi aluhe uuna iiningwanima yoludhi ndoka tayi holoka, opo opolisi yi idhope mo. - vkaapanda@nepc.com.na

 

Efano : Otwe li pewa


2022-09-02  Victoria Kaapanda

Share on social media