New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yaali ya hulitha moshiponga shohauto

Yaali ya hulitha moshiponga shohauto

2020-11-03  Victoria Kaapanda

Yaali ya hulitha moshiponga shohauto
Top of a Page

Oshiponga shinyanyaleka sha holoka Olyomakaya ga zi ko, osha faalele oomwenyo dhaantu yaali, omanga ye li yatano ye li monkalo ombwiinayi moshipangelo oshinene shOutapi.
Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Titus Shikongo okwa ti, oshiningwanima shoka osha holoka lwopotundi  22h00 yuusiku,  mondjila yokuza kOshifo okuya koRuacana  moshitopolwa shaMusati.

“Oohauto ndhoka adhihe odha li tadhi zi koombinga dha taalelathana, yimwe okwa li tayi zi kOshifo ya uka koRuacana, yimwe oya uka kombinga hoka kwa zi onkwawo. Oohauto ndhoka odha li dha ipumu mumwe oshipala noshipala,” Shikongo ta ti.
Omuhingi ngoka omupolisi poshitaasi yOshifo okwa hulithile poshiponga. Ngoka okwa tseyika nedhina Samuel Ngongo Timoteus gwomimvo 30 omanga omufaalelwa ngoka a ka hulithila koshipangelo a tseyika nedhina Selma Nuusiku Shikalepo.
Aakwanezimo ayehe yopaali oya tseyithilwa.


2020-11-03  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page