New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yayeee!!! Aalongwa moMweshipandeka ya adhika nomangandja momuhandjo

Yayeee!!! Aalongwa moMweshipandeka ya adhika nomangandja momuhandjo

2021-09-23  Victoria Kaapanda

Yayeee!!! Aalongwa moMweshipandeka ya adhika nomangandja momuhandjo

Opolisi moshitopolwa shaShana oya li ya hadha osikola Mweshipandeka okuza ongula sigo omutenya Etiyali, noya li yaadha mo iikolitha oshowo oyindji inaayi pitikwa mosikola.

Omugandji gwomauyelele gwopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti, oya li ya hadha osikola ndyoka okuza potundi 08h00 sigo 13h00 yomutenya.

Ta ti, shoka okwa li ye shi ningi sho ya li ya lopotelwa kaalongisikola omayihumbato taga limbililike gaalongwa.

Mosikola omwa li mwa adhika omalovu guuwiski. Kakele kiikolitha mbyoka, omwa li wo mwa adhika oombele, oongodhi, uupalwa, ooshange naayihe mbyoka inaayi pitikwa momihandjo dhosikola.

“Aalongwa mosikola moka natango oshiwike sha zi ko okwa li ya adhika niikolitha yuuwiski, omalovu ngoka inaaga pitikwia moNamibia,” ta popi ngaaka. “Omalovu ngoka ngaashi guuwiski, taga yakelwa moNamibia okuza koshishiindalongo Angola, oga nika oshiponga, notaga mangitha kehe ngoka ta adhika nago,” ta fatulula ngaaka.

Ta ti, aalongi okwa li ya kutha onkatu oku ithana opolisi oshoka aalongwa yamwe oya li monkalo tayi limbililike unene.

Aiyambo ta ti, ayihe mbyoka ya li ya adhika mosikola oya kwatwa ko.

Ta kumagidha aakuluntu ya itule mo mokukumagidha aanona okuza komagumbo opo kaaya longe iilonga ya tya ngaaka koosikola.

“Otatu kumagidha aakuluntu natango ya lopote aanona mboka itaaya uvu ko oshowo mboka ya ningi iihakanwa yiingangamithi nomalovu,” ta ti ngaaka.

Aiyambo okwa ti onkalo ndjoka oya nika oshiponga moosikola, kehe shimwe otashi vulu okuholoka, oshoka aalongwa oye li kohi yiikolitha.

“Aalongwa mboka taya hili nokunwa iikolitha otaya vulu okulongela yakwawo omiyonena, onkene osha nika oshiponga nosha pumbwa okulopotwa nokukuthilwa onkatu meendelelo,” Aiyambo ta kumagidha.


2021-09-23  Victoria Kaapanda

Share on social media