New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ye li molukongo lo lwokanona komimvo 14

Ye li molukongo lo lwokanona komimvo 14

2021-07-13  Victoria Kaapanda

Ye li molukongo lo lwokanona komimvo 14

Aakwanezimo yokanona kokadhona komimvo 14 otaya kongo okanona hoka anuwa kaya nuuyuni, no ye uvite omapopyo kutya okanona hoka mpoka keli ohaka landithwa miihulo. 

“Okamwameme okena ashike omimvo 14, ihe ka tushi mpoka keli. Megumbo ohaka kala mo ashike omasiku gaali nenge ga tatu ngele ogendji, ko ota kiiyaka mo”

Ndhika odha popipwa kumumwayina mokanona kokakadhona hoka a niwa ka ninga okaendaguli noka nyenga aakwanezimo.

Omukiintu nguka ta hokolola ta ti, ka yena shoka inaaya kambadhala okupukulula okamwayina hoka, ihe ita puya elunduluko.

“Otashi lulumike, okamwameme okashona unene. Meme okwa kwatwa kombinzi kelondo lyombinzi, iha kotha omolwa omahokololo ta lombwelwa kutya okanona ke ota kayi momilalo naasamane aanene, nosikola oke yi thiga po,” ta hokolola ngaaka.

Ta ti, oya kambadhala oku lopotela oopolisi, uuministeli wokakwashike kookantu nuuthemba womuntu nosikola, hoka huguninwa, noka hungwa omwenyo momikalo dha yooloka, ihe ina shi kwathela sha.

‘’Otatu indile moshigwana kehe ngoka e na uuyelele mpoka pe na, okanona haka, paife kiiluka anuwa oko “Racheal” a ninge ekwatathano natse koonomola  0817359824, 0813785099 nenge 0812355388,” ta indile. 

Mumwayina kadhona ta ti, oya lopotelwa kutya, okanona haka ota dhumwa anuwa e li koshitopolwa shErongo, koSwakopmund nOmbaye.

Ta ti, nonando oya li ya lombwela mpoka tapu dhumwa okamwayina, oya li ya kambadhala oku lopotela opolosi moshitopolwa shaShana, opo yi ninge ekwatathano nopolosi yokErongo, ihe ka puna shoka sha ningwa po.

“Okamwameme okashona, otwa hala ka ga luke kegumbo, katsikile osikola. Oomwenyo dhetu ka dhili po mahala, uuyuni wo nena ka wuli we nawa, tu po pileni,” mu mwayina ta ti popi ngaaka.

Omukiintu nguka ta hokolola ta ti sho ya kala haya pulapula okamwayina kutya ohaka yi peni, okali ka holola kutya ohaka kala na kuume ke gwina “Johanna” ngoka e na omimvo 19, ngoka anuwa heya lombwele ya ye miihulo naalumentu, ye Johanna ta tambula iimaliwa.

“Ayihe mbyoka otweyi hokolola ko polisi, ihe opolisi ohayi tu yamukula kutya, ka yina nkene yini okuninga,” ta popi ngaaka.

Ta ti, kuume kawo gumwe a li a ningilwa omapulapulo, okwali a yelitha shoka haya ningi, kutya ohaya yi momilalo kiimaliwa, taya nu iikolitha oshowo iingangamithi.

“Otandi indile omayele moshigwana nkene tuna okuninga, opo tu vule okukwathela okamwaameme kashune kosikola, ko kangungumane,” mu mwayina ta indile.


2021-07-13  Victoria Kaapanda

Share on social media