New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Zambezi ni Chobe basusuezwa kubeleka hamoho

Zambezi ni Chobe basusuezwa kubeleka hamoho

2021-10-18  Kuzeeko Tjitemisa

Zambezi ni Chobe basusuezwa kubeleka hamoho

Katengo kasikiliti sa Zambezi ni Silalanda sa Chobe mwanaha Botswana, basusuezwa kubeleka hamoho ni kueza litumelelano hala zeñwi zeka mbweshafaza silikani hala linaha zepeli, likwambuyu walitaba zakwanda naha Netumbo Nandi-Ndaitwah nabulezi mwandu yamilao viki yefelile. Nabulezi cwalo kanako yakualabela kwalipuzo hala mihato yelumelelanwi ni naha Botswana mwakufukuza misunga hala linaha zepeli, sihulu kulwanisa bayahi basikiliti sa Zambezi. 

Nandi-Ndaitwah nabile ni mukopano ni likwambuyu yasweli situlo sesiswana mwanaha Botswana Lemogang Kwape, mwa Kasane ni mwa Katima Mulilo kweli yefelile, kususueza bayahi kuba mwakutwano.

Naize linaha zepeli lilumelelani hape kutiiseza silelezo ni buiketo kwamuseto. Nabulezi hape kuli baetelei balinaha zepeli Hage Geingob ni Mokgweetsi Masisi bakataleleza taba yeo kwamukopani obaka eza. Mi Nandi-Ndaitwah naize kalulo yeo ika konkiseza takazo yakuzwelapili kubukeleza limbule zeikabelwa kilinaha zepeli ni kubona kuli kuna ni kozo ni buiketo. 

Naize mwapoto yamakopanelo nafitisize lipilaelo zabayahi banaha Namibia, hala kuikabela limbule zamakopanelo kwamuseto, hamoho cwalo ni takazo yakupila mwakozo ni kusa tukufazwa ni kukunupwa kimasole banaha Botswana. Yena ni Kwape neba tiiselize kuli bayahi ba Chobe ni Zambezi kibalusika luliluñwi.

“Baikabela limbule zecwale kalitapi, mezi, mataka, mafulelo alikomu, ili lika fobapilela,” nabulezi. Nandi-Ndaitwah naize kuli taba yakuikola limbule zefumaneha kwamuseto nehatelezwi sina hane itiselizwe ni kutalimwa sinca kikatengo kaSADC kasilimo sa 2002, nikulumelelwa kimulao walifasi otalima zalimbule zamwamezi wasilimo sa 1997, ni katulo ya la 13 Ñulule 1999 kikhuta yalifasi hala taba ya sioli sa Kasikili/Sedudu. Katulo yeo nebulezi kuli sioli sa Kasikili/Sedudu siwela kwanaha Botswana, nikuli bayahi balinaha zepeli baswanela kuzwelapili kuikola kakulikanelela limbule zefumaneha mwamitayi yemibeli yanuka ya Chobe yepotoloha sioli.


2021-10-18  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media