• April 3rd, 2020

Ba Kabbe ya Mbowela balibelela muunda


WINDOKO – Nuka ya Lyambai izwelapili kunanuha kabubebe, ili mayemo awo mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, naize abilaeza kwabatu babafumaneha mwalibaka zeli mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela, ili sesitiswa kimezi amuunda silimo ni silimo.

Sampofu nabulezi viki yefelile kuli nuka inze inanuha kabubebe, hakupanya ni ñohola kanako yeswana. Naize Labutanu viki yefelile mezi nayemi fabutelele bwa 1.61m, hakubapanywa ni 1.5m kanako yeswana ñohola.

“Nuka inze ibubela mwalibaka zeñwi zetibiswa kimezi amuunda. Luzibisa batu baluna babafumaneha mwalibaka zeo, kuli bakale kututiseza limunanu zabona kwalibaka zelumbile,” natolokile.
 Hana buzizwe kana sicaba nisona silukela kututa, naitahanezi kubulela kuli batu habatabeli kututa nikusiya minzi yabona. Hala liswanelo zasicaba zecwale kalipatela, likolo nilituwelo za sicaba, Sampofu naize zecwalo halisika tasezwa kale kimezi amuunda. 

Patisiso yene ezizwe mwasikiliti sa Zambezi, mwasilalanda sa Kabbe, ibonisa kuli balimili bamashumi amane ka alimuñwi (41), bamwaziezi kakuli masimu abona mwaminzi yeshelashelana, natibisizwe kimezi amuunda. 
Piho ibonisa kuli hala lihekele ze 39 zene calilwe, lihekele ze 28 seli tibisizwe kimezi amuunda, mi kuna nikolo yakuli lihekele zelishumi kailiñwi nizona likaswana litibiswa nako hainze iya, bakeñisa kuankufa kwakumata kwamezi amuunda. 

Kacwalo buñata bwabalimi nebahapelelizwe kukutula lico zabona lisika buzwa kale. Piho nendongwami hahulu minzi yecwale ka Jojo, Kandiana ni Bulila, ili yefumaneha mwasibaka sa Muzii, mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela. Patisiso yeo netahisizwe bakeñisa lipiho kuzwelela kwasicaba ni John Likando, ili muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela. Silalanda sa Kabbe ya Mbowela sifumaneha mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda, mwasikiliti sa Zambezi, mi silimo ni silimo kubanga ni muunda. 
Likando naize muunda one utibisize masimu notisizwe kimilapo yesilezi, ili Makapweka, Nakawa, Mulalo, Silaha, Samundi ni Kachele, ili yesululela mezi kuzwa mwanuka ya Lyambai kuisa mwamabala atibiswa kimezi amuunda.

 Sampofu naize muunda utaha bakeñisa kuli nuka ya Lyambai setezi, kulatelela pula yeñata mwalinaha zeli mabapa za Angola ni Zambia. Kasamulaho apatisiso yene ezizwe, sikwata nesikile safa likelezo.  
Nesi elelize kuli patisiso yetezi iezwe kililuko la njimo, mezi ni mishitu kapilipili, hala masimu kaufela abato tibiswa kimezi amuunda, mwalilalanda za Kabbe ya Mutulo ni Mbowela. 

Nesi elelize hape kuli liluko la njimo, lieleze sicaba sesifumaneha mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda, kuno cala lico zebuzwa kapili, ili kuli babe nikutulo sakata. Kelezo yeñwi kiyakuli lituto hala kuitukiseleza muunda kizabutokwa mwalibaka zetiba, kakuli mezi amuunda abonahala kuankufa, mi akaswana akwala linzila zeya kwateñi.


Albertina Nakale
2020-02-24 07:59:40 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...