• July 22nd, 2019
Login / Register

Ba Kasika ni Impalila bakupa zwelopili


Nuusita Ashipala Kasane – Bayahi ba Kasika nibasioli sa Impalila mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela, mwasikiliti sa Zambezi, babata kuli muuso unge taba yakuisa zwelopili kwalibaka zani kuba yabutokwa, kakuli kanako ye bahapelezwa kusebelisa lisepenyana kuyoleka zabutokwa mwatolopo yeli bukaufi nimuseto ya Kasane mwanaha Botswana. Kwanda ofesi yebona zakuzwa nikukena mwanaha, ofesi ya mapokola, sikolo ni sipatela, mwa Impalila hakuna mikwakwa kapa lintolo zetuna, ili taba yehapeleza bayahi kusilela mwa Kasane kuyoleka zebatokwa. Sihulu bayahi ba Kasika bainzi hahulu mwabutata kakuli bana nikufita mwa Kasane hababata kuya kwasipatelanyana kwa Impalila. “Taba yezieza kiyakuli babañwi habana mampapili abalumelela kusila museto mi habayofita mwa Kasane kuli baye kwa Impalila bayotamiwa. Fokuñwi bahapelezwa kulobala famuseto kakuli museto ukwala ka 4:30 yamanzibuana,” nekubulezi Richard Kalika ili yaisanga batu kwa Impalila. “Linako zeñwi kufuka moya mi kuna nilihahabe mwamezi mi fokuñwi lulatehelwa kibatu kakusebelisa nzila ye,” Robison Sibongo ukile atalusa matata abatalimanga niona. Kakuekeza bayahi babulela kuli bahapelezwa kusinyehelwa kimali amañata kakuli mampampili abalumelela kusila museto atala kapili kakuli basilela hahulu mwa Botswana, mi babañwi basila habeli mwaviki. Kulifiwa N$10 kusila kasisepenyana kamizuzu yesilezi kuya kwa Kasika, niye ketalizoho kuya mwa Impalila. Bayahi balifiswa N$1000 kusiliseza limotikala zabona mwalibaka zeo. Muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela John Likando naize batu basupile sebatimezi, mi babalalu nebataselizwe kilikwena mwasililimo se feela hane basila linuka. “Kitaba yabutokwa mi halubulela zalitaba ze batu bahupula kuli lubata kubotelwa kikafo nelutisize maticele basikolo sa Swapo kuli batoiponela kameeto,” nekubulezi Likando. Viki yefelile Likando niticele yomuhulu wasikolo sa Swapo Marco Hausiku, nebaile kwa Impalila nibatu bamashumi aketalizoho kuzwelela kwasikolo. Bayahi balibaka zepeli zeo habanze banyanda cwalo, mukolo omutuna wamuuso uitulezi feela mwa Katima Mulilo, mi usebeliswa feela kanako yaliputako zeswanasina muunda, mi mabaka kikuti kwatula kusebelisa. Likando yasimuluha kwalibaka zeo ubilaela nisicaba, mi naize kuswanezwi kuezwa sesiñwi kutatulula mayemo awo. Naize taba yakutokwa mukwakwa mwa Impalila izwa kwahule. Naize nakile atumusa mulelo wakuli Impalila izihabazwe kuba maino abatu, ilii taba yekatisa kuli iezwe munzi ohulisizwe, mane kuyoba tolopo, ili kalulo yekamema bapoti kutohulisa sibaka sale. Likando nasepisize kuli Impalila ikafumana malaiti pili silimo se sisikafela kale. Kuisa lico zamuuso zakufepa bana basikolo nikona kibutata. Babeleki bane basalati kuzibwa nebaize kuna nimatata amali kuisa lico kabunako kwasikolo. Mi kalibaka leo bupi buyofitanga sebusinyehile.
New Era Reporter
2018-05-07 09:49:54 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...