• June 25th, 2019
Login / Register

Baana bababeli balengwa mwasitokisi, kamulatu wakutisa lifu


Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Muatuli yomunyinyani Bongani Ndlovu, mwa Kuta ya sikiliti sa Katima Mulilo, natomezi baana bababeli lilimo zetalu zakuina mwasitokisi Labulalu, kasamulaho akufumanwa mulatu wakutisa lifu la Mack Matengu, yanana nililimo zemashumi amabeli kasilisiñwi kanako yalifu lahae, mwakweli ya Ñulule 2015. Bababeli, Lucky Ndozi, walilimo zemashumi amabeli kaze lobapeli, ni Hastings Mutelo, walilimo zemashumi amalalu kaze peli, neba talimani nimulatu wakubulaya, kasamulaho wakulindaula Matengu habutuku, kakukulubelwa kuli nalahile sikwalo sa motikala yabona. Nekufumanwi kanako yamuzeko wabona kuli nebalongile nyandi mwalihola zapili la 15 Ñulule 2015, kasamulaho akuyozwa kwa kunwa bucwala. Nebanze banwa hamoho mwabusihu bwa la 14 Ñulule, mi kulumelwa kuli manwelo abucwala hanasa kwalilwe kasamulaho wafahala busihu, sebaya kuyobata manwelo abucwala ane asa kwaluhile. Kono hane bali mwamusipili woo seba cinca muhupulo mi seba bulelela nyandi kuli atuluhe mwamotikala yabona, kakuli nese kusakonahali kuli bazamaye hamoho niyena. Kono kabaka la bunyemi nyandi alaha sikwalo sa motikala. Neli kanako yeo baana bababeli bakala kulindaula nyandi. Mupokola yanasi famusebezi nafumani baana bababeli fasibaka sa kezo, mi alemuha yana natwa kuli neli munyana amulikana hae, mi amunga nikumuisa kwa sipatela iliko nailo latehelwa kibupilo bwahae, bakeñisa mañiba akunatiwa, kanako ya 07h00 la 15 Ñulule. Ndozi ni Mutelo nebakile batamiwa, mi nihaike neba kile bahanelwa kulifa mali akuli bapikelo tolongo kwande, nebakile balumelelwa kulifa N$5,000 muñwi ni muñwi kwamakalo amuzeko wabona mwakweli ya Yowa 2016. Kuzwa fo neba tahanga kwa muzeko kufitela habatofumanwa mulatu wakutisa lifu Lamubulo. Bazekisi bamuuso nebapalezwi kutisa bupaki bwakuli baana bababeli nebana nimulelo wakubulaya Matengu kanako yene bamulindaula. Kono nebapalezwi kubanda sitokisi kakuli muatuli yomunyinyani nabalengile lilimo zesupile mwasitokisi, mi lilimo zene nelibeezwi kwatuko kanako yalilimo zeketalizoho, ili kutoloka kuli bakaina lilimo zetaha zetalu mwasitokisi.
New Era Reporter
2018-05-28 09:19:29 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...