• April 25th, 2019
Login / Register

Babane bakena mwa khuta kamulatu wakuba nimanaka alitou

Languages
Languages

Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Baana babalalu banaha Namibia ni alimuñwi wa naha Zambia nebabonahalile mwa khuta yamuatuli ya Katima Mulilo kamulatu wa kufumanwa ni manaka atou alobapeli ni nama yamwanaheñi. Baba nyazwa nebazibahalizwe kuba Sydney Malosi wa lilimo ze 29, Joseph Muyambango wa lilimo ze 45, Rubata Lungowe wa lilimo ze 28, ni muyahi wa naha Zambia Kamiru Musehi wa lilimo ze 28. Baba nyazwa nebailo tamelwa kwa Lizauli mwa sikiliti sa Zambezi. Mapolisa babulela kuli nebalumilwe zebe kuli kuna nibazumi babazuma isi kamulao mi lipatisiso nelitisize kuli baba nyazwa batamiwe, mi nebaswalehile ni manaka atou alobapeli ni nama yamutobo. Baba nyazwa nebafumanwi hape ni tobolo yakuzumisa yesina liñolo ya 375. Kuse kuzibahalizwe kuli tou yeñwi nebulailwe kwa Ngwesha, upa wa sibaka sa pabalelo ya lifolofolo sa Bwabwata. Mi kulumelwa kuli litou zeñwi zetalu nelizumilwe mwa Botswana. Mwa ponahalo yabona yapili mwa khuta neba nyazizwe kamulatu wa kuzuma lifolofolo zesilelelizwe, kuba nitobolo kusina liñolo, hamoho cwalo nikubulaya nama yehanisizwe. Muyahi wa naha Zambia Musehi utalimana ni mulatu wa ñambekelo wa kukena mwa naha Namibia isi kamulao. Nekupatuluzwi hape kuli baba beli kubaba nyazwa basatalimani nimilatu yeñwi yeswana niwo, ili yesika zekwa kale mwa khuta. Nebahanezwi kupikela tolongo kwande, mi muzeko wa bona noisizwe la 23 Njimwana, ili kulumelela lipatiso kuli lizwele pili, kakuli kulumelwa kuli bazumi babañwi baka tamiwa, hamoho cwalo nikubalumelela kuli babate bayemeli. Nomsa Khumalo neli yena muatuli haneli muyemeli wa muuso neli Diana Khama.
New Era Reporter
2017-10-02 10:20:14 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...