New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Babusisi baelezwa kupulusa naha kwatala

Babusisi baelezwa kupulusa naha kwatala

2019-05-13  Kuzeeko Tjitemisa

Babusisi baelezwa kupulusa naha kwatala
Top of a Page

Kuzeeko Tjitemisa

WINDOKO – Ngambela wanaha Saara Kuugongelwa-Amadhila ni mubakweli wahae Netumbo Nandi-Ndaitwah, viki yefelile nebalaezi babusisi balikiliti kuli basike batalimela batu inge bashwa kwatala bakeñisa linanga lene lizibahalizwe kuba nako yetata kimueteleli wanaha Hage Geingo Lamubulo. Kuugongelwa-Amadhila ni Nandi-Ndaitwah nebabulezi manzwi awo kanako yamukopano ni babusisi balikiliti mwa Windoko, ili kone kukandekwa kalinzila zekonwa kuitusiswa mwakulwanisa linanga lelitaselize likiliti zabatu mwanaha kaufela. Mwalilimo zesilezi zefelile naha itaselizwe kilinanga leli bulaile limunanu zeñatañata zesikabalwa, zamali abolulelule. 


Ngambela nabulelezi babusisi kuli “bupilo bwa bana ba Namibia sihulu babaitinga fanjimo bumwa kozi.” “Buñata bwa likiliti batalimani nikutokwa mezi, kakuli buñata bwa milapo yekutulanga mezi apula iomile kapa kuna nimezi alikani feela. Limunanu lisweli kushwa mi mulemuhe kuli hakikuli ze nilifumani kubamakande, kono niliboni kameeto aka hane nipotezi libaka zetaselizwe,” nabulezi. Kuugongelwa viki yefelile nazibahalize kuli mali afitelela bolule ba myanda iketalizo kabasupile (N$573 million) abulukezwi linanga kutusa balimi ni mabasi ataselizwe kilinanga. Kalulo yeo ne amuhezwi kibandu yamilao hamoho cwalo ni balikopano zelwanisana, hane izibahalizwe mwandu yamilao ki Ngambela Labubeli. 


Babataselizwe bakafumana lituso zalico, libulukelo zamezi, lituso mwakulekiseza limunanu zabona ni linzila zakulonga lico zalimunanu zabona. Batu nibona babataselizwe kilinanga bakafuma kakotana kabupi ka 12.5 kg ni makapa amane alitapi, ni botela iliñwi yamafula akutatehisa kweli ni kweli. Nakupile babusisi kuli bafumanehe nako kaufela habatokwiwa kufa lituso. Nabulezi hape kuli liluko lasisole likafa limotikala zetalu sikiliti ni sikiliti kutusa mwakuisa lico. “Bakeñisa mayemo alinanga zeo kaufela lika tokwa swalisano yabayahi banaha kaufela. Kusike kwaba nikulieha, ili kuli lutuse sicaba saluna, ni limunanu cwalo,” nabulelezi babusisi.


2019-05-13  Kuzeeko Tjitemisa

Tags: Zambezi
Share on social media
Bottom of a page