• August 18th, 2019
Login / Register

Balimi mwamutulo habana kuba nikutulo yende


ONGWEDIVA – Buñata bwa balimi mwamutulo wanaha habasika lima masimu abona, niha selukeni mwakweli yabulalu ya litabula, kono pula haibonahali. Kubao bane balimile, licalano zabona seli letuka bakeñisa kutokwa pula.  Kuna nisabo yakuli lukupwe haluna kunata feela limunanu, kono luka nata cwalo ni batu kakuli kuitekezwi kusaba nikutulo sakata. Kwanda Makwengo babanze ba amuhela bupi bwa linanga kuzwelela kwamuuso, batu babañwi basweli kukamuhela kwaliofesi za lilalanda  kuyo bata tuso. Hakubapanywa nimone kuinezi mwalinako za kwamulaho, balimi baba limile basaba kutahulela masimu abona, kamaikuto akuli kakueza cwalo limela zabona likaswana liletukiswa kilizazi kabunolo. Kamukwa oswana babañwi seba ambukile ni kulisa likomu.

Likomu zabalimi babapila mabapa ni mukwakwa ni tolopo selifumaneha mabapa ni mukwakwa hamoho cwalo ni mwatolopo kubata mafulisezo amatala, mi sezi icela feela kaufela zelifumana. “Le likaswana laba linanga leli tuna haisamba, lelisika bonwa kale mwalilimo za cwale, bakeñisa kuli halusika amuhela pula yende mwalilimo zacwale,” nekubulezi Salom Johannes yana sotelize likomu zahae kuyo fulela mabapa ni mukwakwa wa Outapi. Silalanda sa Okalongo kisa zeñwi ko balimi habasika lima kale. “Kimaye maswe, buñata bwa batu mwasilalanda habasika lima kale. Luna nibatu babanze bataha kwaliofesi kutobata lico, kono lico zeliteñi lilukiselizwe Makwengo,” nekubulezi muyemeli wa silalanda sa Okalongo Laurentius Iipinge. 

Naize katengo kasikiliti sa Omusati kakafa piho kukupa lico zalinanga. Muinasipula wa katengo kasikiliti sa Ohangwena, Erickson Ndawanifa naize mayemo amwasikiliti sa Omusati aswana ni mwa Ohangwena. Naize sihulu balimi ba mwamanyando bakeñisa kutokwa pula. Ndawanifa nakupile balimi kuli basike bazwafa nikuli baselise hande zelikani zebana nizona. Nakupile hape balipisinisi kutusa babapalezwi. Linanga libonahala kuli haki pilaelo feela yalikiliti zefumaneha mwamutulo kono kiya naha kaufela. Taba ye kiya luli hakutalimwa lipiho kuzwelela kwabalimi naha kaufela babanze bakupa mezi ni lico zakufepa limunanu zabona.


Nuusita Ashipala
2019-03-04 10:37:58 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...