New Era Newspaper

Tafel3
Icon Collap
...
Home / Balipisinisinya baitumela kwatuso ya muuso

Balipisinisinya baitumela kwatuso ya muuso

2020-04-06  Selma Ikela

Balipisinisinya baitumela kwatuso ya muuso
Top of a Page

Selma Ikela

WINDOKO – Baluwi balipisinisinya bao lipisinisi zabona neli kwalilwe bakeñisa milao yanako yakukwala, baitumezi kwatuwelo yaputako yelikana N$750, yekatusa batu babatalimani nibutata bwa lituwelo zekeuzwi bakeñisa kuzuha kwa kakokwani ka Corona. Likwambuyu wa Sikwama sa naha Iipumbu Shiimi nazibahalize viki yefelile zatiululo ya lulelule lwa masheleñi, mi naize masheleñi awo ki anako iliñwi kulifa batu babalatehezwi kimisebesezi yabona, kuli basike bashwa tala. Naize babalukela kufiwa masheleñi awo kibabali mwalilimo ze 18 kuisa kuze 60, babalatehezwi kimisebezi yabona mi habafumani masheleñi amahala kwamuuso. “Tifo ika eziwa kimuuso kaswalisano ni katengo kakabona zasilelezo yaliswanelo zasicaba, nitutengo totuñwi totu bona zamasheleñi. 
Masheleñi kaufela mwatiululo yeo abato likana bolule bamyanda iketalizoho kabamashumi asilezi, mi hakutalimwa bubotana mwanaha mutu ni mutu ukafumana N$250 kaviki,” nabulezi. Mulekisi wanama yakubesa mwakomponi ya Okahandja mwa Windoko Alina Mwandingi, ili yo pisinisi yahae neyemi naize utabiswa kikalulo yeo. “Ninze nikatazeha haiba inge nifumana tuso, ikaba hande,” nekubulezi Mwandingi, yapila nilubasi lwa batu balishumi kababane, mi babane kibana bamuhulwana hae yana timezi babali mwapabalelo yahae. Muuna yomuñwi yaluwile pisinisinyana Fillemon Nghishitivali kuzwelela kwa kompono ya Havana, uka latehelwa masheleñi alikana N$9000 mwamazazi amashumi amabeli kaliliñwi.  Una nipisinisi yakukuta milili hamoho cwalo ni pisinisi yakulekisa miselo ni miloho mwa komponi ya Grysblock. Nabilaezi hala butata bobutiswa kikakokwani ka Corona. Nghishitivali naize: Haiba kiniti, luka tusiwa mwamazazi ataha lwa taba.” Muyahi wakomoni ya Okahandja Ishmael Mbekele, ili yaukamezi lubasi lwa batu balishumi kababalalu, niyena nakenwi kitabo. Pili tekisano yamwamakululu isi kataha kale nalekisanga ma apule ni ngulu, hala zeñwi, mwamakululu. Mbekele naize kimuhupulo omunde mi ukatusa babañata. Shiimi naekelize kuli muuso wabialaela hala butata bobutisizwe kikakokwani ka Corona hala masheleñi, lipisinisi, ni sicaba. 


2020-04-06  Selma Ikela

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page