• July 19th, 2019
Login / Register

Banabasikolo bababeli batiba kwa Nsundwa


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Banabasikolo kwasikolo sa Nsundwa Primary School mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela nebatibile hane bayozwa kwasikolo Labune viki yefelile. Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu nanitifalize taba yeo. Sampofu naize banana bababeli nebatibile mukolo monebakwezi hautala mezi nikutiba, “mi nekufunahehile feela situpu silisiñwi mi mapokola basasweli kubata situpu sesiñwi”. Mwataba yeshutana niyeo bayahi ba Nankuntwe basweli kubata muuna walibizo la Tobias Tungulu yana tondahalile liviki zepeli zefelile. Mi nakile abonwa lwamafelelezo hakwela mwamukolo walikonde mi kanako yacwale kulumelwa kuli utimezi. Zeo halili cwalo kwa Muzii mulisana walikomu yasimuluha mwanaha Zambia nacilwe kilikwena mi nekufumanwi feela litino zanatinile. Mulisana yomuñwi kwa Muzii hape natibile mwanuka ya Lyambai kwamunzi wa Mandombe. Mi situpu sahae hasisikafumwa kale. Mezi anuka ya Lyambai Labulalu nayemi fabutelele bwa 5.67m, haneli Labubeli nayemi fabutelele bwa 5.68m. Nihakubonahala kuli mayemo amezi nakutezi fafasi kasentimita iliñwi, Sampofu naize taba yeo ikona kuba kalibaka lakuli nuka sekasheza mezi kwamilapo yeli bukaufi. Katengo kakabona zalinako zaliswenyeho mwasikiliti sa Zambezi nekakulubelwa kuli kakapotela libaka zetibisizwe kimezi amuunda Labutanu yefelile kuyoshoka kana kuna nitokwahalo yakututisa batu.
New Era Reporter
2018-03-19 09:53:30 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...