• August 12th, 2020

Bayahi babalisela misebezi babilaeza Sampofu


WINDOKO – Mubusisi wa Sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu uize tiyeho mwakufeza mapurojekiti anaha kipilaelo yetuna mwasikiliti. Naize bayahi babañwi bana nimukwa wakusafeza misebezi kabunako nikuyaha lika zambwashula, mi nafile mutala hala kuyahiwa kwa Muyaho wa Sicaba kwa Ngoma. Hana talusa litulo ni lisitataliso, Sampofu naize sikiliti sina nipalo yamapurojekiti afelile ni asikafela mi amañwi ayozwelela kwasilmo sa 2012/2013. “Nihakuna ni matata awo batutengo totuna niciseho basebelize katata kutisa zwelopili mwasikiliti ili yelukona kusupa nikuikola miselo yatukuluho,” nabulezi. Nabulezi hala kuyahiwa kwalipatelanyana kwa Lusese, Ngoma ni Kaenda ili zene kwaluzwi ki likwambuyu wa makete Dr Kalumbi Shangula mwakweli ya Lungu kakuba tulo. 

Mi hape naize kufelelezwa kwaliofesi zalilalanda za Kabbe ni Linyanti kitulo yeñwi yasikiliti yakuisa lika bukaufi ni sicaba. Mi naize maino abana basikolo isali lisitataliso mi taba yeo iswelwi kutalimwa. Mapurojekiti afelile angelezi kuyahiwa kwamakilasi asupile akwalitopa zakwatasi kwalikolo za Sesheke, Maunga ni Liswani III. Mi makilasi amane kakuba neulo yanaha Japan nayahilwe kwasikolo sesinyinyani sa Ngweze.

Naize kulundululwa kwamakilasi kwa Ikumwe, Gukwe ni Malindi kuseli kuezahala, mi kulundululwa kwamaino akwasikolo sa Mafwila ni Sanjo kufelile. Maino akwasikolo sa Ndoro sabato feela mi kwa Luhonono hakuna zeezahala, nabulezi. Mi nabulezi hape kuli liluko la tuto litalimani ni matata amañata acwale kakutokwa maticele babana ni mampampili, sihulu mwalipalo ni sayansi, kutokwa menzi akenile, makilasi ase asupezi, ni sebeliso yalino zekola kibaituti. Hala silelezo naize kuyahiwa kwaliteshini zamapokola zetuna kubeezwi kwatuko bakeñisa kutokwa masheleñi.


Albertina Nakale
2019-08-05 07:19:20 | 1 years ago

Be the first to post a comment...