• July 12th, 2020

Bayahi banaha bafiwe misebezi pili


WINDOKO – Liluko la likampani zasicaba, likupile likampani kubona kuli taba kufa misebezi kwabayahi banaha pili isi kafiwa kwamazwahule ingiwa kuba yabutokwa. Mwaliñolo lene lilumezwi kwalikampani zeluwilwe kimuuso, liluko neli ize lilemuhile kuli mazwahule bakenyizwe misebezi yabutokwa mwamakampani. Liluko litalusa kuli taba yeo ne ezizwe kakukungulela kwatuko bayahi banaha Namibia, sihulu mwanako yeo naha italimani nibutata bwakutokwa misebezi. Likwambuyu wa liluko Leon Jooste ubulela kuli mazwahule baswanela feela kufiwa misebezi haiba batokwiwa kimakampani asakoni kufumana bayahi banaha Namibia. “Taba ye yabilaeza kuli mazwahule bazwelapili kufiwa misebezi mwanako yeo naha italimani nipalo yetuna yakutokwa misebezi,” Jooste nabulezi mwaliñolo.

“Kacwalo mususuezwa kubona kuli mwalikampani zamina misebezi ifiwa pili kwabana banaha Namibia, babana nizibo mi kimwalinako feela zibo yetokwahala haisa fumanehi mwanaha mazwahule kona bakonwa kutalimwa. Naize kubona kuli taba yakufa misebezi kwamazwahule yatalimwa, liluko lisweli kutalima taba yakutahisa mulao ozamaelela nikamaiso yalikampani zeluilwe kimuuso. Lipuzo libuzizwe hañata ñata kilikopano zelwanisana mwandu yamilao, kuli kiñi likampani zamuuso fokuñwi halifa mazwahule misebezi yakuba baetapili basikwama, mane inge hakuna bayahi banaha baba cilaukile mwalika zeo. Kutokwa misebezi mwanaha kuzwelapili kuhula, mi likitikiti zababanca babafiwa mishukwe bapalelwa kufumana misebezi. Kwamakalo añohola bayahi banaha Namibia babalikana 67 000 babana nimampampili, nebatokwa misebezi. Lipalo zacwale kuzwelela kwa ofesi yebona zalipalo libonisa kuli, 46.10% yababanca hababeleki, mi palo yababasabeleki mwanaha kaufela iyemi fa 33.40%.


Kuzeeko Tjitemisa
2020-02-03 07:48:12 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...