New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Fulai ye faela ya sisole ilwanisa kuzuha kwa linziye

Fulai ye faela ya sisole ilwanisa kuzuha kwa linziye

2020-10-19  Albertina Nakale

Fulai ye faela ya sisole ilwanisa kuzuha kwa linziye
Top of a Page

WINDOKO – Fulai ya Sisole sanaha (NDF) yene isizwe kwasikiliti sa Zambezi, ikalile kufaela kokuna ni linziye viki yefelile. Sibuabui wa NDF Petrus Shilumbu naize kufaela ka fulai yamufuta wa Y-12 nekuzamaile hande, mi buñata bwa linziye neli bulailwe. Naize fulai neilo kala kufaela Lasunda viki yefelile kwa Itomba. “Sikwata sisa patehile, basweli kushoka mayemo,” Shilumbu nabulezi. 

Linziye neli bihilwe lapili la 12 Muyana kwalibaka zecwale ka Muzii, Namiyundu, Ivilivinzi, Lusese, Ihaha, Nakabolelwa, Masikili, Malindi, Ibbu, Ngala, Muyako, Mahundu, Machita, Kikiya, Kanono, Muketela, Linyanti, Chinchimani ni Kapani.
NDF imwa swalisano ni sikwata kuzwelela kwasikolo sesipahami sa Unam ni babeleki baliluko la njimo. Kufaela kafulai kulemuhilwe kuba mukwa sakata mwakulwanisa linziye, mi babatisisi kuzwelela kwasikolo sa Unam bafile mañusa abutokwa kwabafufisi bafulai mwakufamanela ni kufaela linziye. Shilumbu naize balimi batutisize limunanu zabona mwalibaka zefaezwi, mi kukaba cwalo ni kwaminzi yeñwi yena ni kualafwa. 

Nabulezi hape kuli sisole sanaha kanako yakozo mwanaha, musebezi wasona kikutusa sicaba habatokwiwa, sina mwalinako zakuzuha kwa linziye.  Milelo yeñwi mwakulwanisa linziye kikulemuha kolifumaneha hahulu ni kulipatisa halilobezi busihu, ni kulikutula kuyofepa likuhu ni litapi.


2020-10-19  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page