• June 25th, 2019
Login / Register

Grace Mugabe hayo mo, kubulela muuso

Languages
Languages

Matheus Hamutenya Keetmanhoop-Likwambuyu yabona za kwanda’ naha Netumbo Nandi-Ndaitwah nalatuzi lipiho zabamitende ya kwanda’ naha kuli musali wa pili wa naha Zimbabwe Grace Mugabe usabezi mwa Namibia bakeñisa lipiho za sisole sesise singile kamaiso ya naha Zimbabwe. Muuna hae Mugabe hanze akwalezwi kimasole mwa tolongo ya mwandu ya hae mwa Harare. Bamitende ya kwanda’ naha nebabihile kuli Grace ili yali fahala’ liñungwa la lipolitiki mwa Zimbabwe, usabezi mwa Namibia, nihaike neku akalezwa kuli ulibile kwa Malaysia kapa Singapore. Lipiho mwa Zimbabwe liakaleza kuli Grace, ili yo ulumelwa kuli yo neli mubakweli ku mueteleli wa naha Emmerson Mnangawa nazusizwe musebezi kabaka lahae viki yefelile mwa ndwa yatoliso, nasaliteñi kwasibaka sa kwa mukunda mwa Zimbabwe. Muuna wa lipisini yazwa mwa Zimbabwe yapila mwa South Africa Trevor Ncube, ili yahatisa mitende ya viki ya naha South Africa, ya Mail ni Guardian hakusabalwi mitende yemiñwi, neli wa babañwi bane balumela kuli musali wa pili wa Zimbabwe yasa shubuzwi, nasa liteñi mwa Zimbabwe. “Batu baka mwa Zimbabwe baize Grace Mugabe usali mwandu ya ‘situwa sa ndilu’ mwa Borrowdel, Harare ni Mueteleli Mugabe,” nabulezi falikepe lahae. Bana ba Mugabe balumelwa kuli nebasiile naha Zimbabwe busihu bwa Labubeli, liholanyana pili sisole, mwa ketelelo ya mulauli wa mpi ya sisole Constantine Chiwenga, sisi kayabula siteshini sa wayalesi ya maswaniso sanaha, sa ZBC ili fo lizibiso zeshelana-shelana neli fitisizwe. Hala’ litemuso zeo neli kuli Mueteleli Mugabe ni lubasi lwahae nebabukelezwi kwasibaka sabuiketo mi pabalelo yabona nesepisizwe. Kono Nandi-Ndaitwah, yana sindeketile Mueteleli Hage Geingob nibatu bahae, kwa Keetmanshoop Labulalu, mwa mungendenge wa kubabaza hakulibelezwi liketisa za Swapo pili kweli ye isika feela kale, naize lipiho zakuli Grace Mugabe ubalehezi mwa Namibia nesi zaniti. “Hakuna buniti mwa teñi,” muipapati mwa bubakweli kumueteleli wa Swapo nabulezi. “Hanisika amuhela mañusa acwalo – seluzibisizwe kikuli musali wa pili ni lubasi lwahae bainzi mwa buiketo mwa ndu ya bona”. Hana alabela fa buiketo bwa Zimbabwe, Nandi-Ndaitwah nasupelize kuli Namibia inze iteile zebe, kuze ezahala mwa naha yale, kono inge ili kakubilaela. Naize Namibia kakuba mwa katengo ka SADC, ilumelelana ni liñusa lene lifilwe ki katengo ka SADC Labulalu, ki muinasipula wa kona, Mueteleli wa South Africa Jacob Zuma. Naize kakuba babaikabela museto, limembala za SADC ni AU, Namibia ni Zimbabwe ba abelana bukamuso nimilelo ya kozo yeswana, kuhulisa sifumu nibuiketelo mwa linaha zabona nikwabatu ba bona, kacwalo mayemo amwa Zimbabwe abilaeza. “Namibia yabilaela kamayemo acwale mwa Zimbabwe kakuli atisa kuhakanyeha hala litaba za kozo, kuombalala, nikuzwiseza pata buiketelo mwa Zimbabwe ni sikiliti kaufela kabupala.”
New Era Reporter
2017-11-20 09:56:56 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...