• July 16th, 2020

Kapofi kageve marondo kovalilingi vana kuranedesa sirongo


Ministera gweyi yomonda zosirongo Frans Kapofi kageve marondoro kovarugani vendi moministeli asi vahegeke nokutunda kurandesa sirongo kovatunda yirongo. Mokukwama mwendi, asi varugani vamwe kuna kuruganena kumwe novakevereli varugane yirugana yahana divilisa. Ose kuna kugava sirongo esi momazuva  pwahana asi paveta, ose kurundira unene vava vakara konomurundi, asi kuna kugava nombapira doufuki kovantu, ava vana kara asi aw okapi vana kusikisamo yihepwa nayinye. Eyi kuna lifana asi ove kuna kurandesa sirongo soge, yimo kahuyungire nkera Kapofi posiruwo oso kahuyungisire varugani moVenduka. Age katente asi ministeli kapi nazikatarerera hena umbondo wangoso, eyi kuna kara asi kapi yina kuliza nelikwamo lyokuwapukurura ministeli zeyi yomonda zosirongo. “ Ngapi ngapi muna yirongo ana kuwiza nayina mosirongo nare ana gwana mbapira zovharerwa?age kuna kupura ngoso. 

Kapofi kahundilire nye mukurona pamberewa goministeli Etienne Maritz asi atulisepo ngedneseso zokuvatwara kepisuro unene wowo vana gwana asi awo kunakurandesa sirongo setu, vavature mehageko lyesesu mokuvakona kona, yipo asi ngendeseso zahakara asi zonotjotji. Nsene muntu ana gwana mbatero posiruwo sosisupi, hawe ntudi kuna hamenemo murugani gomoministeli. Mvhura 2019, zikare mvhura zina kara nonostoli zazo. Ose kapi natutarurura tupu owo vanayirongo, nye twahepa kutara novarugani vetu vaava.  Nokutanta asi Maritz gahepa kuruganesa mbapira zovarugani vemepangero omu nazikwama nokuzerasa ministeli ezi. Episuro lyahepa kukara lyanavenye varugani woministeli. Sihonena, nsene asi efano lyosirongo kwaligwana moumbondo, wahepa kutara oku yatundilira kombapira zovharerwa dogoro kefana.  Nkenye gumwe nye ogu navagwana asi kwapulisira efano ndi mbapira zomvharerwa gahepa kumuninga ngoso moomu yawapera. Morwa kapi topulisire wahana kuyitarurura nawa. 

Kapofi simpe kahundilire Maritz asi ana heap kukugwana yitundwamo nayinye eyi vadiva nare  muna hamene murugani goministeli zomonda zosirongo. Ose twahepa kudiva asi maudigu musinke tunakara nago. Apa nye vaperenge sirugana esi soministeli ezi ame kwatantererenge asi ministeli ezi kuna kara nongorodo, ngapi norandesa sirongo soge. 

Simpe kagwedereko asi Presidente Hage Geingob, katulire mvhura ezi 2020 asi mvhura zokulitarurutra nyamoge, makura varugani vahepa nye kulitara vene neyi walitulirapo nyamoge eyi nomvhura kusikisamo mvhura ezi, twahepa kukara nomukaro gomuwa. Nsene turugana ngoso, nahepa nkenye gumwe olipure nyamoge asi ngapi zakere 2019, ntani asi ngapi nowapukurura mo2020, yimo ana kutanta Kapofi. Kulitarurura kapisi olitare momudona hawe, wahepa kulitara momuwa. Nye twahepa kulitara asi yinke nawa nawa eyi tuna sikisamo dogoro ngesi. 
-kjitemisa@nepc.com.na


Kuzeeko Tjitemisa
2020-02-13 09:06:14 | 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...