• June 6th, 2020

Katengo ka Capricorn kaneula N$200 000 yalinanga


Mubihi wa Mutende

WINDOKO – Mwaku alabela kwanako yetata yalinanga leli taselize naha, katengo ka Capricorn neka neuzi masheleñi alikana N$200 000 kulatelela tutengo totuñwi tone tuneuzi. Neulo yeo nezibahalizwe la 25 Ñulule, mi ikonisize kuli masheleñi apuluko yalinanga afite nikufitelela sikonkwani sabolule balishumi (N$10 million) mwakutsa balimi babataselizwe kilinanga. Puluko yene kalile kasilimo sa 2000, kimulelo wamutayi wanjimo nitutengo twakwamukunda mwanaha Namibia, bane baitamile kuli bakatusa balimi mwanaha kaufela. 

Katengo ka Capricorn kaikunga kuli kamwaswalisano nitutengo totuñwi twa njimo, hamoho cwalo nipanka ya Windoko, mi baziba matata abatalimani niona balimi. Kanako yakusupeza feela yakutambeka masheleñi muetapili wakatengo ka Capricorn Marlize Horn naize, “kakuba katengo kamasheleñi mwanaha Namibia, luswanela kutusa bayahi banaha Namibia babataselizwe kimayemo atisizwe kilinanga. Kacwalo kaneulonyana yaluna, lulakaza kutusa balimi mwalinako zetata ze.” Nakupile hape balipisinisi mwanaha Namibia kuli batuse moba kwanisa kulwanisa linanga. 

“Nisusueza babañwi balipisinisi nibatu babañwi kutusa balimi banaha Namibia mobakonela kaufela. Balimi kibabutokwa mwakubona kuli kuna nilico mwanaha yaluna. Kakutusa, mubapala kalulo mwakuhulisa sifumu sanaha,” nekubulezi Horn. Kutisa cwalo katengo mwalituso zamasheleñi katusize katengo yapuluko yamasheleñi mwakufa lituto kwasicaba. Muetapili wa Katengo kakayemela balimi Roelie Venter, ili hape yayemela katengo kapuluko yamasheleñi naize, “katengo kapuluko yamasheleñi kabata kuitumela kwakatengo ka Capricorn kwaneulo yamasheleñi abolule balishumi. Lwaitumela kwatuso kuzwelela kubalipisinisi, kakuli itahisa kuli mulelo waluna wakutusa balimi ube nibukamuso sakata.”


Staff Reporter
2019-12-02 08:41:05 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...