New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Katengo ka NIP kaka tatuba babanata

Katengo ka NIP kaka tatuba babanata

2020-07-13  Selma Ikela

Katengo ka NIP kaka tatuba babanata
Top of a Page

Katengo ka Namibia Institute of Pathology (NIP), kaize kanako ya cwale kaka kwanisa kutatuba batu babalikana 700 kazazi. Muzamaisi swalelele wa katengo Dr David Uirab, naize katengo kafile misebezi kwa babeleki babañwi, mi nako ya kusebeza iminihanyizwe ili kuekeza kwa nombolo ye tatubiwa. 

Uirab naize kukabanga viki kufeza musebezituna wakutatuba. Kuata kwa litatubo nekutile bakeñisa musha wa kutatuba kabuñata mwasikiliti sa Erongo, kasamulaho kuekezeha kwa kakokwani nekubihilwe teñi, sihulu mwa tolopo ya Walvis Bay.
“Kasamulaho tatubo ya buñata ifela mwa Walvis Bay, kona luka sikuluhela kubabakwalezwi kuli lufumane mayemo abona, kona luka zwelapili. Kukalunga viki kuli lufeze, litatubo zelusweli,” nekubulezi Uiraba. Kanako ya cwale NIP itatuba litatubo ze 360 kazazi, mi PathCare itatuba hala 48 ni 100 kazazi. Musebezi wa kupatalaza litatubo za Covid-19, utisize kuli batu bano kwalelwa nako yetelele, kufita mazazi alishumi ka amane atomilwe, bakeñisa kulibelela linepo. 

Muituti wa zamakete ili muyahi wa naha Namibia ya sweli kueza lituto za hae mwanaha Zambia, na tunyize sililo hana kandeka hala kuina mazazi a 18 kwasibaka sa mafitelo sa Zambezi mwa Katima Mulilo, kakuli tatubo ya bubeli nesika zibahazwa kale. Martha Nangombe ili yatile kwa pumulo, naize tatubo ya pili nebonisize kuli na sina kakokwani. Mi kutisa cwale sa lukuluzwi. 
Hana alabela kwa lipuzo kuzwelela kumueteleli wa kopano ya PDM McHenry Venaani, likwambuyu wa makete Dr Kalumbi Shangula, naize kukala cwale kukabonisa cinceho kakuli malabalatoli akona kutatuba afilwe kolo ya kueza cwalo.


2020-07-13  Selma Ikela

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page