• June 6th, 2020

Katengo ka RCS kabulela hala lituso zalinanga


Mubihi wa Mutende

Zambezi – Katengo kasifapano sesifubelu kaswalisano nitutengo totuñwi kasweli kutusa balimi babakatalizwe kilinanga mwasilalanda sa Sibbinda, mwasikiliti sa Zambezi hala mukoloko wakufa masheleñi. Hala mukoloko wo, balimi bane basikafumana kwalituso zalinanga bafiwa masheleñi akuleka lico, kuleka zakuituta ni lisebeliso zanjimo. Nihaike lico lingiwa kusaba tuso sakata, katengo kasifapano sesifubelu nekangile buiketelo bwakufa masheleñi hala tuso yateñi. Sibuabui wakatengo kasifapano sesifubelu Edmund Khoaseb naize nihaike sikwata sabatu babalikani bakaswana baleka zesi zabutokwa hahulu, bupaki bubonisa kuli buñata bakaleka zabutokwa. “Kakufa tuso ye mwanzila yelukela, lwakona kutusa batu babañata,” nabulezi.

Katengo kasifapano sesifubelu kakuba kaka etelela zalituso mwanaha, kaswalisano nikatengo kasifapano sesifubelu kanaha Spain nikanaha Britain neba neuzi masheleñi nikufa lituto. 

Mwakweli ya Muyana muuso wanaha Germany nokile waitombola kufa masheleñi ane aneuzwi mwakweli ya Muimunene. Khoaseb naize liofesi zamuuso lisweli kubapala kalulo mwalituso zalinanga, liofesi zecwale kaya ngambela wanaha, katengo kasikiliti sa Zambezi niofesi yasilalanda sa Sibbinda, mi poso ya Namibia ifa lituso zamahala mwakutambeka masheleñi, mi katengo kasifapano sesifubelu nekakandekile ni liluko lanjimo ni liluko la sikwama sanaha. Sibuabui nabulezi hape kuli katengo kasifapano sesifubelu nekafile lituso zamasheleñi kwabalimi babalikana 599 mwakalulo yapili mwakweli ya Muyana. Balimi babalikana 612 neba ñolisizwe mwaviki yapili ya Muimunene, kutisa palo yababatusizwe fa 1211. Mi lubasi ni lubasi loluñolisizwe luka amuhela masheleñi alikana N$3 200 mwalitifo zetalu. Kaku ekeza purojekiti ibata kumbweshafaza bupilo bwa bao babali mwabutata kakubafa peu yelikana N$600. 


Staff Reporter
2019-09-30 08:01:48 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...