New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Khuta ilibelela piho ya mayemo amunahano

Khuta ilibelela piho ya mayemo amunahano

2020-08-17  Maria Amakali

Khuta ilibelela piho ya mayemo amunahano

WINDOKO – Khuta yepahami ya Windoko haisika amuhela kale piho ya mayemo amunahano ayo nali mubeleki wakatengo ka Global Fund, yanyaziwa kakubulaya folomani wahae ni kuholofaza yana beleka ni yena, kwa liofesi zefumaneha fahala muleneñi wa Windoko ñohola. Mwakweli ya Sikulu khuta nekile yalumela Simataa Simasiku walilimo zemashumi amalalu kazetalu, kwa kutatubiwa mayemo amunahano wahae, kubona kana kanako yakupeta kezo yeo nahupula hande. 

Khuta hape ibata kufumana kana umwa mayemo sakata akuli autwisise litaba zamuzeko wahae. Muatuli wa mwa Khuta yepahami Christie Lienberg naisize taba la 17 Muimunene, kuli piho ya mayemo amunahano itahe. Simasiku utalimana ni milatu yabubulai, kubata kubulaya ni kukunupa mwahala sicaba. Milatu yeo izwelela kwa kezo ya kukunupa yene ibile teñi la 28 Sope 2019, kwa liofesi za katengo ka Global Fund fabulilo bwa bubeli bwa muyaho wa makopanelo atolopo.

 Ku akalezwa kuli Simasiku kalizazi leo nakile ayo kena mwaliofesi nikuyo kunupa folomani wahae Sara Mwilima, niyana beleka niyena Ester Amupolo. Lifu la Mwilima neli kile la nyatelwa fasibaka sa kezahalelo, mi Amupolo naholofalizwe hahulu.  Kasamulaho akezahalo yeo Simasiku nakile aikisa kwa siteshini sa mapokola sa Wanaheda mwa Windoko. Mwanako ya kukupa kulibelela taba yahae kwande, Simasiku nakile apaka kuli na ezize kezo yeo kuitwanela. Mi napakile hape kuli hana kuitumelela mulatu.


2020-08-17  Maria Amakali

Tags: Khomas
Share on social media