New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kopano ya IPC inyaza kutubwa kwamandu mwa Katima

Kopano ya IPC inyaza kutubwa kwamandu mwa Katima

2022-09-19  Staff Reporter

Kopano ya IPC inyaza kutubwa kwamandu mwa Katima

Marythar Kambinda

 

Kopano ya Independent Patriots for Change inyazize hahulu taba yakutuba mandu kikatengo katolopo, kene kafumani taelo yezwelela kwakhuta kuli kazwise bayahi bane babupile komponi ya Lwayaha isi kamulao. 

Kanako yamukopano ni babihi bamakande Lamubulo, ketelelo yasikiliti ya IPC neize neba sabisizwe kilikezahalo ni lipiho zalikezo zesituhu kimapokola zakuwisa ni kusinya mandu abayahi banaha Namibia mwa Katima Mulilo la 8 Muimunene 2022. 

Muinasipula wakopano ya IPC mwasikiliti sa Zambezi Elvis Lizazi naize una ni bupaki kuli bayemeli bakopano ya Swapo kwa katengo katolopo neba laezi mapokola kueza “kezo yeswabisa ni kushubula” bayahi bane baba beile falipula.

“Neli sepo yabona kuli bao bane baketilwe baka tatulula manyando abona, hala teñi kitokwahala ya maino sakata. Bayemeli neba hanile likelezo zalyano kuzwelela kumuyemeli wakopano ya IPC, Charles Musiyalike, yane afitisize ngambolo kulwanisa likezo zeshubula mwamukopano wala 25 Yowa 2021. Hakuna kwabayemeli ba Swapo yana hanile kapa kuamuhela ngambolo yeo kutisa cwale,” nekubulezi Lizazi. 

Nafile taelo hape kuli katengo katolopo kaikupelo maiswalelo kwabayahi bane bafoselizwe, hamoho cwalo nikulifa liezwa “mwalikezo zefosahezi kakuba nzila yakukutiseza buntu bwabane baswabisizwe, sina mokunolezwi mwamutomopuso wanana mwakalulo yabulalu, hakubulelwa zabuiketo bwabatu.”

Nalaezi hape kuli lifoso zekwalulezwi bane batamilwe kwakomponi ya Lwanyanda litakulwe. 

Kuekezafo, IPC nehatelezi kuli “likezo zekomokisa zakukubamisa batu nikuwisa mandu abona kusina lyano kimubuso wakopano yaSwapo seli zakamita, mi kikamaiso yeswabisa nikubonisa kuli ipalezwi.” Lizazi naize kitaba “ye nyenyisa hahulu mwasikiliti sa Zambezi teñi muuso upalezwi kutisa zwelopili – mi hañata baipata mwatasa mumbeta bayahi banaha Namibia babapila kwamuseto ninaha Botswana haba kubyaniswa ni kubulaiwa kimasole bamazwahule.” 

Nahatelezi hape kuli IPC inze italimezi kaliito likezo zakazazi ni linepo “zakupalelwa kwakopano ya Swapo kakuli haina pono niketelelo sakata, bayahi banaha Namibia bazwelapili kupila mwabubotana, teñi bakubyaniswa ni kunyandiswa kibatu bane baitamile kubabukeleza.”


2022-09-19  Staff Reporter

Share on social media