New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Kutokwa masheleni hakilibaka lakusupala kwamiyaho

Kutokwa masheleni hakilibaka lakusupala kwamiyaho

2020-09-21  Edgar Brandt

Kutokwa masheleni hakilibaka lakusupala kwamiyaho

WINDOKO – Likwambuyu wa Misebezi ni Linzila John Mutorwa, ufile mamela kuli nihakuna ni tokwahalo ya masheleñi mwakueza mapurojekiti abutokwa, sina naha haitalimana ni kakokwani ka Korona, hakuna libaka hala kusupala kwa miyaho. 
Mutorwa nabulezi manzwi awo kanako ya kutatuba kulundulula kwamasheleñi likana bolule bamashumi amabeli kabaketalizoho, ili kokukanga likweli zetalu kwalibala la lifulai la Eros lese lifitelezi mulelo wateñi walilimo ze 25. 

“Nihaluitumela kuli masheleñi hayo sihulu kanako ya butuku, hakutoloki kuli luswanezi kuitulela feela ni kusiya miyaho yaluna inge isupala,” nekubulezi Mutorwa. Nahatelezi butokwa bwa mabala alifulai mwa Namibia, sihulu kanako yeo lifasi la Afilika litalimani ni mayemo asifumu akutezi fafasi, mi mapurojekiti mwanaha Namibia ki siswaniso sa makenelo kwa linaha zeñwi hala litaba za kufundota. “Kona butokwa bwa mapurojekiti a,” nekubulezi Mutorwa. Kulundulula libala la lifulai kungelezi cwalo ni kuyandulula libala. Mutorwa hape nabilaelizwe ki likomano za bazamaisi kwa mapurojekiti.

 “Niboni likomano zeo kwa mapurojekiti amañwi. Kuezahala kuli batu batulisa tumelelano. Muelezi uketiwa kueleza muyahi isi feela kumubeya koto. Kono linako zeñwi baelezi baboniwa inge bazamaisi  baluna. Taba yeo ya pila mi luswanela kuilwanisa,” nekubulezi Mutorwa. 
Bisey /Uirab ili muzamaisi wa Katengo kamabala alifulai mwanaha, nakaize mabala alifulai amañwi mwanaha atepelela mi amwa mayemo maswe. “Kitaba yeli mwamulelo waluna kulundulula libala la Toivo ya Toivo (Ondangwa) ni Mpaca (Katima Mulilo),” nekubulezi /Uirab.


2020-09-21  Edgar Brandt

Tags: Khomas
Share on social media