• July 19th, 2019
Login / Register

Likozi zafamukwakwa zafukuzeha mwanaha


Maria Amakali Windhoek-Bakwaezi balimotikala mwa Namibia babonahala kuli sebakwaeza katokomelo nikubona butokwa bwakuli bayofita kobaya basapila, ili kalulo yesetisize kufukuzeha kwamafu atiswa kilikozi zafamukwakwa kalipesenti zeketalizoho. Linombolo zacwalecwale zezwa kwakatengo kakabona zafamukwakwa hala linako zalipumulo lisupeza kuli batu babafita fa 127 nebalatehezwi kibupilo bwabona mwamupulo yefelile hakubapanywa niba 134 bane batimezi mwa pumulo ya 2016/2017. Linombolo lipatulula kuli nekubile nilikozi zafamukwakwa zefita fa 528 ilimo batu ba 965 nebaholofezi, ili kukutela fafasi hakupanya nilikozi zefita fa 645 monekuholofezi batu ba 1292 kanako ya pumulo ya 2016/2017. “Kufukuzeha kwalikozi zafamukwakwa kibupaki kuli bakwaezi sebalatelela milao nikuli sekutaha cinceho yende,” nekubulezi yomuhulu wasipokola mwanaha Sebastian Ndeitunga. Mwapiho yamakande Ndeitunga nabonisize kuli likiliti kaufela nekubile nikufukuzeha kwalikozi zafamukwakwa kono likezo zabubangoki nelikonile kupahama hakupanywa nililimo zeñwi. “Likozi zafamukwakwa neli kutezi fafasi ka 18 %, likolofalo nelikutezi fafasi ka 25% haneli mafu nakutezi fafasi ka 5% mi yeneli tulo yetuna kuluna, nihakubonahala kuli haisikafita mabapa nimulelo waluna,” nekubulezi Ndeitunga. Nalemusize kuli kukutela fafasi kukona kuba kuli kikalibaka lakusebeza katata kubamulao mwamikwakwa yekwaluhile sihulu mikwakwa ya B1 ni B2. “Luekelize mubonelo waluna mwalibaka kaufela ibe mwamikwakwa yanaha kapa mwa mikwaya yamaino abatu, kapa kwalintolo, lusweli kusebeza katata kubona kuli kuna nikozo nibuiketo hala batu banaha Namibia,” nekubulezi Ndeitunga.
New Era Reporter
2018-02-19 10:37:32 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...