New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Lisebeliso zenca linanula maikuto asikolo

Lisebeliso zenca linanula maikuto asikolo

2020-06-22  Staff Reporter

Lisebeliso zenca linanula maikuto asikolo
Top of a Page

Mubihi wa Mutende

KATIMA MULILO – Maikuto amaticele ni baituti aka nanuha, kasamulaho sikolo sa purojekiti sa Tobias Hainyeko nesi amuhezi litafule zemyanda yesilezi kazemashumi aketalizoho ni lipula zapalo yeswana. Hala mulelo wa kutusa muuso mo uimelwa, kampani ya Kalahari Holdings ne neuzi lipula ni litafule kwasikolo sa purojeki mwa Katima Mulilo, ili zene pangilwe ki sikolo sa bupangapanga sa Zambezi. 
Kuzwelela sikolo hasi kwalulwa mwasilimo sa 2018, baituti nebana nikuishimbela lipula habaya kwasikolo. Mi neulo ingiwa kuli ikatusa kunanula mayemo atuto fasikolo. Lisebeliso zenca neli tambekilwe kwa kamaiso ya sikolo ki muzamaisi kwa kampani ya Kalahari Holdings, Ephraim Nekongo. Yomuhulu wa sikolo nakile aitumela kwaneulo mi naitumezi kubane babile nikolo mwakutahisa kuli takazo ipetahale.


2020-06-22  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page