• July 4th, 2020

Lisebeliso zenca linanula maikuto asikolo


Mubihi wa Mutende

KATIMA MULILO – Maikuto amaticele ni baituti aka nanuha, kasamulaho sikolo sa purojekiti sa Tobias Hainyeko nesi amuhezi litafule zemyanda yesilezi kazemashumi aketalizoho ni lipula zapalo yeswana. Hala mulelo wa kutusa muuso mo uimelwa, kampani ya Kalahari Holdings ne neuzi lipula ni litafule kwasikolo sa purojeki mwa Katima Mulilo, ili zene pangilwe ki sikolo sa bupangapanga sa Zambezi. 
Kuzwelela sikolo hasi kwalulwa mwasilimo sa 2018, baituti nebana nikuishimbela lipula habaya kwasikolo. Mi neulo ingiwa kuli ikatusa kunanula mayemo atuto fasikolo. Lisebeliso zenca neli tambekilwe kwa kamaiso ya sikolo ki muzamaisi kwa kampani ya Kalahari Holdings, Ephraim Nekongo. Yomuhulu wa sikolo nakile aitumela kwaneulo mi naitumezi kubane babile nikolo mwakutahisa kuli takazo ipetahale.


Staff Reporter
2020-06-22 08:26:22 | 11 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...