• April 25th, 2019
Login / Register

Mandu ana yahilwe hala’ mungendenge wa kuyaha mandu afiwa batu kwa Bukalo

Languages
Languages

Aron Mushaukwa Bukalo-Mandu amashumi amabeli ka’lobapeli hala’ mandu a86 anayahilwe mwatasa’ mulelo wa muuso wa kuyaha mandu kabuñata mwa naha kaufela, nafilwe kwa baluwi babanca kwa Bukalo ki Likwambuyu wa Litolopo ni Libaka za Matakanyani, Sophia Shaningwa Lasunda viki yefelile. Ili yefumaneha libima zemashumi amane upa wa Katima Mulilo, Bukalo kiyeñwi yaminzi yesikai mwa naha, yene konile kufumana kwa mulelo wa muuso wa kuyaha mandu kabuñata. Hanabulela kanako yakutambeka mandu Shaningwa natiselize kuli muuso uitekezi kubona kuli taba yakutokwa mandu yatalimwa. Naize mulelo omutuna hakikuyaha feela mandu, kono kibona kuli mandu ao akona kulekiwa kibatu. Nasupile kuli muuso use ukutisize fafasi liteko zamandu ka 75 pesenti, ili kukonisa batu babafumana lituwelo zekutezi fafasi, sina batu babahola N$3, 724 kakweli kuli nibona baleke mandu. “Mutu yahola N$3, 724.59 kakweli ukakona kuleka ndu yakuina, yeo teko yateñi sekutezi fafasi kuli ileke N$90, 000 ili yeli mwatasa N$ 352, 174 yene sinyizwe kuyaha ndu yeo, ili taba yetoloka kuli ikutile fafasi ka 75 pesenti. Kayona nzila yeo muluwi wandu yeo ukana’ lifa feela N$825.24 kakweli,” nabulezi. Shaningwa nakupile baluwi bamandu kukuteka likoloti zabona zamandu, zebafiwa kimuuso ni lipanka ili kuli masheleñi ao ayo sebeliswa kwa kuyoyahela babañwi babatokwa mandu mwa Namibia. “Ni milakaleza hande, kono hape nimikupa kuli mubabalele mandu amina, mwakenise nako kaufela, mi akone kutisa cinceho mwa bupilo bwa mina ni mwa mabasi amina,” nabulezi. Kasamulaho wa kuamuhela mandu, baluwi baona nebasakoni kupata tabo yabona. “Niyema fa kuyemela batu kaufela baba amuhezi mandu mwa Bukalo, kuitumela kulikwambuyu kakulufa sibaka samaino… Kwa baeteleli baluna, musike mwa siyela fa, kono muzwele pili kufa mandu acipile kwa sicaba kaufela sanaha Namibia, haluzwela pili kuya kwa pono 2030,” nekubulezi Patricia Kamwi, yomuñwi wa bao nebafumani mandu.
New Era Reporter
2017-10-16 10:13:25 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...