New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Mandu kiabutokwa hakiteko ya liketisa

Mandu kiabutokwa hakiteko ya liketisa

2020-10-05  Albertina Nakale

Mandu kiabutokwa hakiteko ya liketisa
Top of a Page

WINDOKO – Likwambuyu yabona za kuyaha mandu, Erastus UUtoni, ulatuzi mihupulo yakuli muuso usebelisa mulelo wakuyaha mandu acipile mwalibaka zanaikahela, kuba mulelo wakubotelwa sina liketisa za milonganyana ni likiliti hali atumezi mwakweli ya Njimwana. Zeo litaha kasamulaho likopano zelwanisana neli ize mulelo wamuuso wakubata kuyaha mandu alikana 1200 acipile kaswalisano ni NHE, utile kabaka laliketisa. Mandu mwa Windoko aka yahiwa mwalikomponi za Havana, Onyika ya bubeli, Gorengab ya bune, Greenwell Matongo-D, Otjomuise yabulobapeli ni yabulobañwi, hamohocwalo ni Freedom Land A-B. 

“Maikuto aluna atalima mayemo acwale, ili kuzwelapili ni milelo yamuuso. Hakikalibaka la liketisa, lukalile kale mi lukazwelapili kueza cwalo,” nekubulezi likwambuyu wa zwelopili yalibaka zalitolopo ni matakanyani Uutoni. Viki yaale Ngambela Saara Kuugongelwa-Amadhila natambekile mandu apili alishumi, ane ayahilwe mwapurojekiti yakulika mwakomponi ya Gorengab. Purojekiti ibata kufeza kuyaha mandu alikana 1200 acipile, pili la 22 Sikulu 2022 lisika fita kale mwasikiliti sa Khomas. Uutoni hana bulela ni New Era naize milelo yamuuso mwakutisa zwelopili, haitaha mwabupilo bwa batu, kiyabutokwa mi ikazwisezapata, ili kubata kualabela kwaliswanelo zabayahi banaha. 

Kono nalumezi kuli lisebelezo zasicaba litaha kakulyeha, kono muuso ueza katata kasebeliso yakusula masheleñi. Nabulezi hape kuli muhupulo wamuuso ukenile, ili kuankufisa lika zabutokwa zecwale kamezi, mandu, mulilo wamagesi ni cwalocwalo.  “Kubulela feela buniti, kasilimo sa 1989, nekuli tata kufumana mikwakwa ni mulilo wamagesi. Kono muuso wa Swapo haukala kubusa, mapurojeki abaleha naezizwe, mikwakwa, mezi, mulilo wamagesi ni kuyaha mandu. Munibulelele, kana nekuna ni tolopo yebizwa Katima Mulilo… nekusina. Kapilipili kasilimo sa 1992 tolopo haizibahazwa, nekutile zwelopili, kutisa mezi, kuyaha mandu, mulilo wamagesi, ni cwalocwalo,” nekubulezi Uutoni. Bayahi banaha Namibia bakaba ni liketisa la 25 Njimwana, ili kuyoketa bayemeli balikiliti ni litolopo. Balilimo liketalizoho zetaha.


2020-10-05  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page