New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Mapokola ba Zambezi baswala tuñata totu 62 twa matokwani

Mapokola ba Zambezi baswala tuñata totu 62 twa matokwani

2019-03-18  Aron Mushaukwa

Mapokola ba Zambezi baswala tuñata totu 62 twa matokwani
Top of a Page

Aron Mushaukwa

NGOMA – Ba sipokola sa Namibia mwa sikiliti sa Zambezi, neba sweli tuñata twa matokwani totu mashumi asilezi ka totu beli, twa buima bobufita fa 15.1 kg, twa teko yamali alumelwa kufita fa N$151 000, kwa museto wa Ngoma, Lamubulo viki yefelile. Yomuhulu wa sipokola mwa sikiliti sa Zambezi, Karel Theron nakile atalusa kuli muuna wa lilimo ze 34, ili muyahi wa naha Botswana, nakile afita kwa museto wa Ngoma hala nako ya 11h00, mi nali mwa nzila kuliba kwamuleneñi kwa Windhoek, baba bona zakuzwa ni kukena mwanaha haba mutama, kasamulaho aku akaleza kuli motikala yahae nesa swalehi hande.  Kasamulaho mapokola neba secize motikala yahae yamufuta wa Honda ya nombolo B716AVT, sebato fumana matokwani atamezwi mwatasa motikala yahae. 


Pampili yahae yemulumelela kukena mwalinaha zeñwi nebonisize kuli upotelanga naha Namibia kamita, mi napotezi naha haketalizoho kuzwa kweli ya Njimwana ñohola. Nakile atolokela mapokola kuli upila mwa Kazungula mwanaha Botswana, mi nailo leka matokwani mwa Johannesburg mwanaha South Africa. New Era iutwisisa hape kuli nakile ataluseza baba bona zakukena mwanaha kuli una ni wahabo yabona zakuzwa niku kena mwanaha Botswana, kono nakile alatula taba yeo kanako yaku buzakiwa ki mapokola, mi nabulela kuli nakile abulela cwalo kakuli babeleki bakwa museto neba musunda. Kuekeza fa matokwani nakilwe aswalwa ni 200 pula, 20 randi, US$30, N$10, nimali amañwi amapepa anaha Zimbabwe.

Theron napatuluzi hape kuli lo neli lwa bubeli inge baswala matokwani kwamuseto wa Ngoma mwalinako zacwale. Nafile mamela kuli mapokala haba sika butunya buloko, mi libangoki lika talimana ni mulao.
 


2019-03-18  Aron Mushaukwa

Tags: Zambezi
Share on social media
Bottom of a page