New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mapokola bafeza patisiso ya mukutazi ya kubusha

Mapokola bafeza patisiso ya mukutazi ya kubusha

2020-11-02  Maria Amakali

Mapokola bafeza patisiso ya mukutazi ya kubusha

WINDOKO – Mapokola bafelize lipatisiso mwataba ya muuna ya ipiza mukutazi wa linzwi la Mulimu Jackson Babi, ili ya nyazwa kamulatu wakubata kubusha mapokola likweli zetalu zefelile. Babi nabonahalile ni ya nyazwa ni yena Ananias Ananias viki yefelile, fapila muatuli yomunyinyani Linus Samunzala, mwa khuta ye nyinyani mwa Windoko. Muzekisi Precious Matali nabulelezi khuta kuli lipatisiso lifelile, mi baitukiselize kuli baba nyazwa baikalabele. Bazekisi ni bayemeli balifosi neba lumelelani kuli muzeko ukale la 6 Njimwana. Babi ni ya nyazwa ni yena batalimana ni mulatu wakubata kubusha mapokola baba eza lipatisiso kaku balifa N$13 000. 

Mapokola baba eza lipatisiso kibona baba filwe musebezi wakubatisisa taba yahae, ili mwatalimani ni milatu ye mibeli, wa kuluwa manaka asembele amabeli, tobolo ni malumo asina liñolo. Mwataba yeo unyaziwa ni Frizans Naululu Dumeni. Nebatamilwe mwakweli ya Kandao mi bawela mwasikwata sene sifumanwi sisweli manaka asembele. Bazekisi babulela kuli Babi ni Dumeni neba swelwi ni manaka amabeli asembele, kwandu ya Babi mwa Kleine Keppe mwa Windoko, la 26 ni 27 Kandao. Kuakalezwa kuli manaka awo anungahanyizwe kwa liembele zepeli zene libulailwe, ni kuzusiwa manaka mwa Gobabis mwakweli ya Kandao. 

 Lipiho za khuta libonisa kuli Babi una ni muzeko omuñwi mwa khuta ye nyinyani ya Gobabis, mwatalimani ni mulatu wa kuzuma lifolofolo zesilelelizwe. Lipatisiso za mapokola neli tisize kutamiwa kwa Babi ni babañwi baba beli: Alberto Mbwale ni Joseph Matheus. 
Mbwale ni Matheus neba bonahalile mwakhuta ya Gobabis, teñi neba nyazizwe kamilatu ya kuzuma lifolofolo zesilelelizwe ni bulyangelino bwa masheleñi. Kaufela neba hanezwi kulifa masheleñi akulibelela muzeko wabona kwande. Kadhila Amoomo uyemela Babi, mi Dumeni uyemelwa ki Kalundu Kamwi.


2020-11-02  Maria Amakali

Tags: Khomas
Share on social media