• April 22nd, 2019
Login / Register

Mapokola basinya lindalamiti kwa Katima


Aron Mushaukwa Katima Mulilo Mapokola mwa sikiliti sa Zambezi nebasinyize lindalamiti ze lishumi zene sika sinyeha kale, ili zesimuluha mwa naha ya South Africa lamubulo kwa komponi ya Dairy mwa Katima Mulilo. Lindalamiti zeo neli za zeñwi ze mashumi amalalu zene fumanwi kibabeleki baba sweli kukenisa mubu wa kansela wa Sibbinda Ignatius Chunga mabapa ni Dairy mwa silalanda sa Liselo. Kakuya kaku yomuñwi wa babeleki, Almeida Siendi, lindalamiti neli fumanwi viki yefelile ki babeleki baba sweli kuyepa likota mwa sibaka sale, mi bazibisa bapokola kapili-pili. “Hane lusweli kuyepa lwato nata fasika sesiñwi. Sapili neluhupula kuli ki mabotela konji halutalimisisa kona luto lemuha kuli neli lindalamiti. Selulemusa folomani wa luna onafo, mi yena alemusa mapokola,” atalusa. Hana bulela niba makande pili lindalamiti lisika sinywa kale, Muzamaisi wa Sipokola mwa sikiliti sa Zambezi Karel Theron, ukupile sicaba kuno bihelanga mapokola nako kamukana haba fumana lindalatimi. “Musike mwa lika nihaike kuliswala, muyo biha feela kwa mapokola, kakuli kozi kiya kuli lindalamiti zeñwi zakona kufasukela mwa mazoho amina. Luna ni macaziba baba kona kutalusa kana lindalamiti zeo likona kutisa kozi kapa awa,” atalusa. “Lindalamiti zeñwi halikoni kutisa kozi, kakuli ki lisipi feela zene sebeliswa mwa lituto,” atalusa. Theron hape napatuluzi kuli makopola seba lemuhile kuli limembala zeñwi za sicaba habafumana lisipi zalindalamiti, ipeto bayo lekisa kwa baleki balisipi. “Lubata kukupa limembala za sicaba, kusa liswala kapa kuli kumula, nikwa baleki balisipi zakale kusali amuhela, kono balibihe kwa mapokola. Luteñi kuli lumi sileleze, kakuli hamulikumula mwa kona kulatehelwa ki bupilo bwa mina,” kwa eleza Theron.
New Era Reporter
2017-08-28 10:56:31 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...