• June 6th, 2020

Mayumbelo aswalelele mwa Katima atisa nyewanyewa


Mashazi Mahoto

WINDOKO – Likweli zesupile kasamulaho akukwalulwa kwamayumbelo aswalelele mwa Katima Mulilo, bayahi batolopo basatalimana ni linzii nizeyumbilwe zenunka. Wiko kwanda tolopo ya Katima Mulilo mabapa nilikomponi za Benjamin Bebi, Butterfly ni New Cowboy, ili zefumaneha upa hala bima ni licika kuzwa kwasibaka sa mayumbelo, sibaka samayumbelo situnyanga musi oambalakana likomponi zebulezwi.

Katengo katolopo ya Katima Mulilo nekakalile kusebelisa sibaka samayumbelo aswalelele mwakweli ya Sope 2019, mi hakuzibwi kuli sibaka sesiswanela sikafumaneha lili. Mueteli wasiteshini samafula alimotikala mwatolopo, Esme Nortje naize kozi yakutuka kwamafula alikana 83 000l kiyetuna katengo katolopo hakacisa matakala mihato yebato likana 400 kuzwa kwasibaka sa mayumbelo.

Nortje naize uzamaisa hape sibaka sesitateha lico famiyaho yahae, mi utalimana ni linzii zeñata kuzwelela kukwalulwa kwasibaka samayumbelo saswalelele. Lukwakwa lwapinisi yahae nelukile lwapumiwa kuli katengo katolopo kaeze nzila yeliba kwa mayumbelo. “Haiba matanka amafula aswala mulilo tolopo kaufela ikona kutuka,” nafile mamela. Nortje nabulelezi New Era kuli safitisize pilaelo yahae kwakatengo katolopo kono hakuna sesiezizwe kutisa cwale. Mubeleki wakatengo katolopo yana salati kuzibwa kasabo yakukatazwa naize uziba taba yeo kakuli bayahi babilaelanga fawayalesi yasikiliti hamoho cwalo nikwa katengo katolopo. Katengo katolopo kalemuhile sibaka sesiswanela sa mayumbelo kono sifumaneha mwakamaiso ya khuta ya Liselo ili yewela kwa khuta ya Mafwe.

“Kuna nimukopano oka ezahala kwamafelo akweli ya Muimunene hala katengo katolopo ni khuta ya Liselo, kuli kuyofitwa fatumelelano,” mubeleki nabulezi. Muzamaisi wa Katengo katolopo nasikafumaneha kanako yakuhatisa kakuli nali mwamukopano. Kubeya makete mwakozi kona kone kutisize kukwaliwa kwamayumbelo akale ane afumaneha mutulowiko kwanda tolopo, kwamulaho wamutayi wasikolo sesipahami mwa Katima Mulilo wa Unam, ni Zambezi Vocational Training Centre (ZVTC), ni komponi ya Makaravani ya wiko. Muñoli kwa khuta ya Liselo Obrien Sinkolela nalatuzi kuli katengo katolopo kainzi mwangambolo kapa kuli katengo katolopo nekaisize kupo yamubu, mi naize liñolo lakukupa mubu lene bakile ba amuhela neli la lilimo zepeli zefelile mi nelikile lahaniwa.


Staff Reporter
2019-09-16 08:36:25 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...