• July 7th, 2020

MTC ika yaha mandu acipile a 270


Mubihi wa Mutende

WINDOKO - Kampani yetuna yebona zaku ambola kamihala, MTC ilela kuyaha mandu acipile, alikana 270 mwalilimo zepeli zetaha, muzamaisi walitaba zababeleki mwakampani Tim Ekandjo nabulezi. Mwasilimo sa 2018, MTC nekile yaneula masheleñi alikana N$700 000, kutusa kampani ya Shack Dwellers mwapurojekiti yakuleka macwe akuyahisa mandu alishumi amabeli. Kanako yacwale mandu alishumi ka aketalizoho safelile kuyahiwa, nikutambekwa kwabeñi baona. Mandu alishumi natambekilwe mwa Okongo, mi aketalizoho mwa Helao Nafidi, mi aketalizoho sabato feela mwa Mariental mi akafiwa kwabeñi baona mwalikweli zetaha.

Mwasilimo sa 2019, MTC hape nekile yafa neulo yamakopanelo kaswalisano ni kampani ya Huawei, yamasheleñi alikana bolule balishumi kwapurojekiti yeswana. Mi hala masheleñi awo, kulibelezwi kuli mandu alikana 250 aka yahiwa mwalikiliti zelobañwi, ili Erongo, Otjozondjupa, Ohangwena, Kunene, Oshana, Zambezi, Kavango ya Wiko, Omusati ni Hardap. Mi aka yahiwa mwalitolopo zelatelela: Omaruru, Swakopmund, Okahandja, Grootfotein, Okakarara, Kalkfeld, Eenhana, Opuwo, Oshakati, Ondangwa, Katima Mulilo, Bukalo, Rupara, Okahao, Onesi ni Aranos.

Ekandjo naize nihaike litolopo zeo liketilwe, kuyaha kukona feela kutateka haiba tutengo twatolopo inge tulukulula mubu, kufa kampani ya Shack Dwellers. Kunuhiwa kuli kuna ni likomponi za naikahela zefitelela myanda yemilalu mwanaha Namibia, ni libulututu zelikana 228 000, mokupila batu babalikana 995 000 mwalibaka zalitolopo. Taba yeo itoloka kuli 40 pesenti yasicaba sanaha bapila mwalibulututu mwalibaka zalitolopo, sihulu mwamuleneñi wa Windoko. “Kakutalima nombolo yepahami yabatu babasina mandu, MTC inga purojekiti ye kuba yabutokwa, mi lulumela kuli swalisano yalunani Shack Dwellers mwapurojekiti yakuleka macwe, kinto yeñwi yeswanela kuba yabutokwa ili kuli buiswalo bwa batu bukutisezwe,” nekubulezi Ekandjo. 

“Nzila yesebeliswa ki Shack Dwellers isiala kuba yabutokwa, kuyaha mandu sakata, atifo yemwahala N$30 000 ni N$40 000, kono tutengo totu luile mubu tuswanela kubapala kalulo yateñi kakulukula mubu, ili kuli kalulo yakuyaha ikale kapilipili. Halulyeha butata bwakutokwa mandu buzwelapili,” neku ekelize Ekandjo. Kampani ya Shack Dwellers ibupwa kisikwata sesilikana 805 sesinze sibuluka masheleñi, ili babapila mwalibulututu, mwalibaka zanaikahela. Limembala zelika 25 000, buñata bwa bona ili basali babafumana tuwelo yelikana N$4 000 kakweli, baiñolisize. Limembala zeo babeleka hamoho mwakubata kumbweshafaza bupilo bwabona, ni mabasi abona mi batu babalikana 100 000 baka tusiwa.


Staff Reporter
2020-03-02 09:57:04 | 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...